Home ] Terug naar periode 1880-1900 ]Vorige station ] Volgende station ] [ Volgende pagina ]
   
 
VOGELENZANG-BENNEBROEK

 

(VOGELENZANG)

   
Afkorting: Vgz
Maatschappij: Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM)
Architect: D.A.N. Margadant
Bouwjaar: 1881
Status: Rijksmonument
Baanvak: Haarlem-Leiden
   
   
   
Langs de "Oude Lijn", even ten zuiden van Heemstede, staat een opvallend groot stationsgebouw. Het voormalige stationsgebouw van Vogelenzang-Bennebroek is al meer dan zestig jaar niet meer als zodanig in gebruik, maar is nog steeds een imposante, en tegelijkertijd elegante, verschijning. Dat was in het verleden wel eens anders geweest…
Al in1842, toen de spoorlijn werd aangelegd, had het dorpje Vogelenzang een eigen stationnetje. Het was in feite het eerste station van Bloemendaal, omdat zowel de dorpen Vogelenzang en Bennebroek destijds tot deze gemeente behoorden. Het eerste station, dat in de spoorboekjes onder de naam "Bennebroek-Vogelenzang" vermeld stond, bestond uit een klein, simpel gebouwtje met daarnaast een stationswoning.
In 1881 werd het eenvoudige stationnetje vervangen door een aanzienlijk groter gebouw. Het verhaal gaat, dat een toenmalige commisaris van de H.IJ.S.M -die woonde in Vogelenzang- er persoonlijk voor zorgde dat er in Vogelenzang een representatief stationsgebouw kwam.
Het stationsgebouw is een vroeg ontwerp van D.A.N. Margadant. Het was het tweede station dat hij ontwierp, en is nu het oudste nog bestaande station van deze architect.
Net als in Baarn doet het stationsgebouw denken aan een groot landhuis. Het bestaat uit twee hoge, naar voren stekende delen en een -eveneens hoog- middendeel dat wat terug staat. De ingang van het station en de hal bevonden zich in het linkerdeel, in het iets kleinere rechterdeel was de wachtkamer 3e klasse. Daartussen waren de overige wachtkamers. Tussen de twee uitstekende delen is aan de voorzijde een zogenoemde overdekte gaanderij, aan de perronzijde een veranda. Aan de linkerzijde van het gebouw (aan de zuidkant) is een houten aangebouwde goederenloods. Aan de rechterzijde was een aangebouwd toiletgebouwtje. Dit bijzondere zeskantige aanbouwtje werd helaas in 1984 gesloopt, maar onlangs werd aan het stationsgebouw een serre aangebouwd, die qua plaats en vorm een bijna exacte kopie van het oorspronkelijke retiradegebouwtje is.
Het stationsgebouw lijkt uit natuursteen te zijn opgebouwd, maar dat is schijn. Over de bakstenen buitenmuren is een dikke pleisterlaag aangebracht. In dit stucwerk zijn diepe groeven zijn getrokken, waardoor dit natuurstenen effect ontstond. Oorspronkelijk was het pleisterwerk creme-kleurig. Later kreeg het gebouw een witte kleur. Tijdens de laatste restauratie -waarbij ook de genoemde zeskantige serre werd aangebracht- kreeg het stationsgebouw haar originele kleur weer terug.
Tijdens de ingebruikname van het nieuwe stationsgebouw, in 1881, heette het station nog "Vogelenzang". In 1911 werd dit gewijzigd in "Vogelenzang-Bennebroek", de naam die het station behield totdat het werd opgeheven. Inmiddels prijkt de naam uit 1881 weer op het gebouw, maar het station zal uiteindelijk toch onder de naam "Vogelenzang-Bennebroek" blijven voortleven.
Boven: Het bijzondere voormalige stationsgebouw heeft wel iets weg van een grote villa. Het fraaie houtsierwerk werd tot in de kleinste detail gerestaureerd en -zonodig- gereconstrueerd.
Onder: Perronzijde van het stationsgebouw.
   
   
   
 
   
Onder: Een ansichtkaart van het station. Het aanleggen van de bovenleiding is reeds gestart; links op de foto staat al een bovenleidingmast. De elektrificatie op het spoor tussen Leiden en Haarlem werd in 1927 voltooid.
Onder: Het station aan het einde van de jaren dertig. Op het tweede perron staat een houten perrongebouwtje dat in dezelfde stijl is als het stationsgebouw. Het perron met perrongebouwtje en het derde spoor zijn allang verleden tijd.
 
   

 

 

  Free counter and web stats versie: 16-05-2008