Home ] Terug naar periode 1880-1900 ]Vorige station ] Volgende station ]
   

 

HEINO en LOPPERSUM

Afkortingen: Hno, Lp
Maatschappij: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (Staatsspoor)
Architect: M.A. van Wadenoijen (?)
Bouwjaar: 1881 (Heino), 1884 (Loppersum)
Baanvak: Zwolle-Almelo (Heino), Groningen-Delfzijl (Loppersum)
   
De stationsgebouwen van Loppersum en Heino zijn de laatste twee overgebleven stations die in de periode 1880-1885 in Noord-Nederland en langs de lijn Almelo-Zwolle werden gebouwd. De beide stationsgebouwen bestaan uit een laag gedeelte (het eigenlijke stationsgebouw) met haaks daaraan twee hogere eindgebouwen. In het linker eindgebouw was de woning van de stationschef, in het rechtse gebouw was een postkantoor gevestigd. In Heino ontbreekt het postkantoor. Dit stationsgebouwtje was dan ook het kleinste type.
Het station van Loppersum is als enige overgebleven uit een hele serie die tussen 1881 en 1884 werden gebouwd in de prvincies Friesland en Groningen. De overigen (Bedum, Bozum, Hindeloopen, Mantgum, Oudega, Stedum, Sauwerd en IJlst) werden allemaal slachtoffer van de "grote sloopwoede" tijdens de jaren zeventig. Het stationsgebouw in Loppersum bleef gelukkig behouden, het werd begin jaren tachtig zelfs gerestaureerd. Het heeft echter geen stationsfunctie meer. Momentheel staat het zelfs te koop!
Ook het stationsgebouw van Heino is allang niet meer als zodanig in gebruik. Rond 1980 werd een nieuw "stationsgebouwtje" (een glazen abri) geplaatst en kreeg het perron een bescheiden overkapping. Het oude stationsgebouw is al geruime tijd in gebruik als woning.
Boven: Station Loppersum(althans het rechterdeel) staat te koop! De vraagprijs is mij echter niet bekend...
Onder: Perronzijde van station Heino. Het kleine uitbouwtje werd er later aangebouwd. Het oude, lage perron is nog voor een groot deel in tact..
Onder: Station Heino. Het eigenlijke stationsgebouwtje is het lage gedeelte, rechts op de foto.

 

  Free counter and web stats versie: 24-8-2007