Home ] Terug naar periode 1900-1920 ]Vorige station ] Volgende station ] [ Volgende pagina ]

   

 

SCHEVENINGEN KURHAUS

Afkorting: Svn
Maatschappij: Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij (Z.H.S.E.M.)
Architect: (onbekend)
Bouwjaar: 1907
Gesloopt: 1954
   
   
   

Badplaatsen met een station zijn in Nederland een zeer zeldzaam verschijnsel. Zandvoort aan Zee en Hoek van Holland Strand zijn in feite de enige twee "strandstations", waarbij men in Hoek van Holland nog een flink stuk moet lopen om het strand te bereiken.
Ook de bekendste badplaats van ons land, Scheveningen, had ooit een eigen spoorwegstation. Dit kopstation stond op de hoek van de van de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg, schuin tegenover de Palace Promenade.
Het was misschien wel het meest curieuze stationsgebouw dat ooit in Nederland heeft gestaan. Het Scheveningse kopstation Kurhaus was uniek, zowel qua vorm als qua ligging. De afstand tussen dit station en het strand was amper 200 meter, waarmee het zelfs nog dichter bij zee stond dan het station van Zandvoort. Het is alweer 56 jaar geleden dat het station werd gesloopt. Sindsdien is er veel veranderd in Scheveningen, en toch ook weer niet…

Aan het begin van de twintigste eeuw was Scheveningen al een bekende badplaats. In die jaren rond de eeuwwisseling waren veel grote, bekende gebouwen uit de grond gestampt, zoals de Seinpost, de Circus Cascade en niet te vergeten het wereldberoemde Kurhaus. Maar een spoorlijn naar Scheveningen ontbrak nog.
Plannen voor een spoorlijn waren er al lang. Al tijdens de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Haag was het al de bedoeling deze -in een later statium- door te trekken naar Scheveningen. Daar was met de bouw van het Haagse Rhijnspoorstation (het latere station Den Haag Staatsspoor) al rekening mee gehouden door deze niet als kopstation te bouwen maar parallel langs het spoor. Maar al snel werd duidelijk dat er (vooralsnog) geen spoorlijn naar Scheveningen zou komen. Vooral de gemeente Den Haag was fel tegen, vooral omdat zo'n spoorlijn "de stad in tweeën zou splitsen" Het spoor zou namelijk langs de toenmalige dierentuin (ongeveer op de plaats waar nu het provinciehuis staat) en dwars door het Haagse bos worden aangelegd. In plaats ven een spoorlijn kwam later een stoomtramverbinding, één van de allereerste van Nederland.
Toch bleef de wens van een eigen spoorwegstation. En hoewel er plannen genoeg waren duurde het nog tot aan het begin van de twintigste eeuw voordat er daadwerkelijk een spoorverbinding naar deze badplaats kwam.

Boven: het merkwaardige station Scheveningen Kurhaus was uniek, zowel qua vorm als qua ligging. Het stond destijds schuin tegenover het Palace Hotel (het huidige Palace Promenade), midden in de duinen en op nog geen 200 meter van het strand verwijderd... (ansichtkaart)
 
Onder: Het is bijna niet voor te stellen dat dit dezelfde plek is als de afbeelding hierboven. Toch is dit wel degelijk het geval: dezelfde plaats , maar dan zo'n negentig jaar later...
 
 
Onder: Langs de Zwolsestraat en de Van Alkemadelaan, tussen de voormalige chefswoning (zie foto hiernaast) en het voormalige stationsgebouw Wittebrug Pompstation (zie volgende stationspagina), is het voormalige tracé nog goed zichtbaar in het landschap. Tegenwoordig liggen er zowel een fiets- als een voetpad. Deze twee paden liggen iets uit elkaar maar lopen wel volstrekt parallel en vrijwel kaarsrecht. Net als bij een dubbelspoor...
Onder: Aan de Zwolsestraat, ter hoogte van de Harstenhoekweg, staat nog een dienstwoning. Deze woning was oorspronkelijk voor de stationschef bedoeld en werd rond 1912 gebouwd, alhoewel het ontwerp al uit 1906 dateert. Het is het enige echt "tastbare" overblijfsel van het Kurhaus-station.
 
 
Onder: Het emplacement was opvallend groot. Eigenlijk was het veel te groots opgezet, alleen in de zomermaanden had men echt profijt van deze ruime opzet...

Bron: Spoorzoeker.nu (B. Peters)

 

 

  Free counter and web stats versie: 10-11-2009