Home ] Terug naar periode 1945-1965 ]Vorige station ] Volgende station ] [ Volgende pagina ]
   

 

RHEDEN

   
Afkorting: Rh
Maatschappij: Nederlandsche Spoorwegen (NS)
Architect: K. van der Gaast
Bouwjaar: 1952
Gesloopt: 2007
Baanvak: Arnhem-Zutphen
   
   
Tot een aantal jaar geleden had Rheden het oudste, nog bestaande, stationsgebouw dat door Van der Gaast werd ontworpen. Het was echter niet zijn eerste ontwerp, dat was het in 1981 gesloopte gebouwtje van station Hilversum Sportpark. Het Gelderse Rheden kreeg in 1952 een volledig nieuw station. Aanleiding hiervoor was de elektrificatie van de spoorlijn Arnhem-Zwolle in datzelfde jaar. Toch was het niet het eerste station in deze Gelderse plaats.
De gemeente Rheden -waartoe ook de plaatsen Velp en Dieren behoren - telde ooit minder dan veertien (!) stations, halten en stopplaatsen langs één en de zelfde spoorlijn: de IJssellijn. Deze lijn tussen Zwolle en Arnhem is nu vooral bekend als onderdeel van de lange spoorverbinding naar Roosendaal. Oorspronkelijk was het een deel van de spoorlijn Arnhem-Leeuwarden (Staatslijn A), één van de spoorlijnen die in opdracht van de Staat der Nederlanden werd aangelegd. In de gemeente Rheden werden al meteen drie stations gebouwd, waaronder in Velp en Dieren. Het derde station verrees in de buurt van Rheden, ergens halverwege dit dorp en het nabijgelegen De Steeg. Dat het station juist hier werd gebouwd had uiteraard een reden; even ten zuiden van De Steeg doorkruiste het spoor landgoed Rhederoord. De eigenaar van dat landgoed, op dat moment toevallig ook de burgemeester van Rheden, had bedongen dat in ruil voor de aanleg het station in de directe nabijheid van de toegangspoort naar zijn landgoed moest komen. De drie stations waren overigens van het type 5e klasse Waterstaat.
In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw verschenen om verschillende redenen diverse halten en stopplaatsen in de gemeente. Soms werd zo'n stopplaats bij een hotel aangelegd, want ook in die tijd was deze omgeving al een populaire toeristische bestemming. Maar ook in de dorpen Rheden en De Steeg werden haltes in gebruik genomen, omdat het station toch wel erg ver van de beide plaatsen stond. Rond 1900 waren er tussen de huidige stations Rheden en Dieren (een afstand van zo'n 6,5 kilometer) maar liefst acht stopplaatsen. Alleen al ten noorden van station De Steeg waren het er drie, elk gelegen op slechts een paar honderd meter van elkaar. Dat grote aantal stopplaatsen kon uiteraard niet lang standhouden, de meeste waren in 1917 alweer opgeheven. De halte Rheden, die trouwens op ongeveer dezelfde plaats lag als het huidige station, sloot tien jaar later. Op datzelfde moment ging station De Steeg verder onder de naam De Steeg-Rheden.
Vanaf de jaren twintig begon het dorp Rheden zich sterk te ontwikkelen. Mede dankzij de unieke ligging aan de IJssel en het spoor vestigden hier enkele bedrijven, die hier hoopten uit te kunnen breiden. De twee grootste waren de vroegere machinefabriek Thomassen en betonfabriek "De Meteoor". Die laatste is vooral bekend van de Stelcon-platen (die bekende betonnen vloerplaten van circa 2x2 meter met een betonnen rand er omheen). Maar hier worden ook materialen voor het spoor gemaakt, zoals liggers en overwegplaten. Machinefabriek Thomassen was vooral bekend als maker van compressoren, gas- en dieselmotoren en gasturbines. Ook bij Thomassen werden in het verleden producten voor het spoor vervaardigd, voor verschillende typen dieselmaterieel werden hier de motoren gebouwd. Beide bedrijven hadden -uiteraard- spooraansluitingen.
Door deze bedrijvigheid groeide met name Rheden, al snel werd De Steeg ruimschoots overvleugeld. Maar nog altijd lag het station erg afgelegen, ergens halverwege de beide plaatsen. Station De Steeg-Rheden werd dan ook in 1947 gesloten, en zou nooit meer heropend worden. Toch was een station in Rheden inmiddels meer dan gerechtvaardigd, ook de forens had dit dorp inmiddels ontdekt. Toen aan het begin van de jaren vijftig werd gestart met de elektrificatie van het spoor tussen Arnhem en Zwolle was de tijd rijp voor een nieuw station. In 1952 werd deze geopend. Het oude stationsgebouw in De Steeg bleef nog enige tijd staan, maar ging aan het begin van de jaren zestig alsnog tegen de vlakte.
Boven: Het vroegere stationsgebouw van Rheden in de nadagen van haar bestaan. Deze foto werd in de vroege herfst van 2006 gemaakt, toen zag het gebouw er al flink verwaarloosd uit. Hoewel het gebouwtje vrij simpel oogde, waren er wel degelijk opvallende details. Denk hierbij aan de brede, bakstenen plint, dat tevens een plantenbak was. Deze sloot via een bredere muur naadloos aan op het -eveneens bredere- dak en mooi contrasteerde met de donkere houten gevel. Het meest markant was ongetwijfeld de opvallende V-vormige ondersteuning van het dak, aan de linkerkant. Dit station werd in 1952 in gebruik genomen, maar op ongeveer dezelfde plek was al eens eerder een halte geweest. Deze werd in 1882 in gebruik genomen, maar in 1927 alweer geschrapt.
 
Onder: Het eerste station stond ergens halverwege de dorpen Rheden en De Steeg, een kleine anderhalve kilometer ten noorden van het huidige. Dat station heette aanvankelijk De Steeg, vermoedelijk omdat het wat dichter bij die plaats lag. Het stationsgebouw was van het type 5e klasse Waterstaat. Al snel na de bouw werd het gebouw al flink uitgebreid. Zo moesten er twee klassen wachtkamers komen, dit ten faveure van "de meer beschaafde bevolking uit deze streek". Deze ansichtkaart is in ieder geval van vóór 1915, omstreeks dat jaar werd de bovenverdieping van het middendeel een stuk verhoogd.
(Ansichtkaart)
 
 
Onder: Een plattegrondje van De Steeg, zoals het er ongeveer 140 jaar geleden uitzag. Zeer dominant aanwezig zijn het kasteel en landgoed Middachten (1), even ten oosten van De Steeg. Wat minder groot, maar evenwel op een zeer prominente plek ligt landgoed Rhederoord, waarvan de villa (2) nog net op het kaartje staat. Duidelijk is te zien dat de spoorlijn (3) dwars over dit landgoed loopt. De toenmalige eigenaar van het landgoed gaf toestemming voor de aanleg, maar in ruil hiervoor wenste hij wel een station op zijn land. Dat station is niet op dit kaartje te zien. Het lag nog een aanzienlijk stuk verder in zuidwestelijke richting, op ruim 2,5 kilometer afstand van De Steeg. Overigens stond het praktisch recht tegenover de toegangspoort van het landgoed. Voor de inwoners van het dorp werd in 1882 de halte Diepensteeg (4) in gebruik genomen, nabij de overweg in de gelijknamige straat. Die halte werd overigens in 1917 alweer opgeheven.
.
Onder: Het oude station De Steeg is al meer dan zestig jaar verleden tijd. Toch zijn de contouren ervan nog altijd makkelijk terug te vinden. Zo liggen de sporen hier nog altijd iets uit elkaar. Op deze plek lag een smal eilandperron, die overigens slechts aan één kant gebuikt kon worden. Dergelijke perrons zijn trouwens nog altijd op de stations van Brummen en Velp aan te treffen. Daarnaast is er ook nog de stationsstraat, dat tegenwoordig een wat merkwaardig woonhofje is naast de drukke Hoofdweg De zuidelijke splitsing ligt nog altijd vrijwel recht tegenover het toegangshek van landgoed Rhederoord.

.
   
   
Onder: Het fabriekscomplex van Thomassen, waarvan de oudste delen uit 1922 dateren. Onder de linker topgevel is nog de originele fabrieksnaam te zien. Onder het witte vlak aan de rechterkant stond oorspronkelijk "De Steeg". Dit was gedurende lange tijd ook officieel de vestigingsplaats, ook al staat de fabriek feitelijk aan de rand van Rheden. Thomassen was ooit één van de grootste werkgevers van Rheden en omgeving. Het bedrijf was vooral bekend als fabrikant van compressoren en gasturbines, maar er werden in het verleden ook dieselmotoren gebouwd. Dit waren voornamelijk scheepsmotoren, maar er werden ook dieselkrachtbronnen voor de spoorwegen gebouwd. Denk hierbij aan die in de motorrijtuigen uit de serie 2900 (omBC), en de beruchte (scheeps)motoren voor de locomotieven uit de serie 2600. Minder bekend was het feit dat Thomassen ook het merendeel van de in ons land gebruikte jaknikkers heeft vervaardigd. Die tijden zijn inmiddels voorgoed voorbij. Aan het begin van de jaren tachtig ontsnapte Thomassen (toen een onderdeel van het RSV-concern) ternauwernood aan faillissement, in de jaren negentig werd het bedrijf opgesplitst.. Het "oude" Thomassen bestaat dus niet meer. Gasturbines worden er niet meer gemaakt en het lijkt erop dat het historische fabriekscomplex dit jaar nog definitief wordt verlaten…
.
Onder: Eén van de meest gedenkwaardige gebeurtenissen op dit station vond plaats op 9 augustus 1909. De Duitse keixer Wilhelm II en zijn echtgenote zijn zojuist met de trein aangekomen en worden verwelkomd door graaf Van Aldenburgh-Bentinck en Waldeck-Limburgh, eigenaar van kasteel Middachten. Het station werd voor deze gelegenheid bijzonder uitbundig versierd, helemaal aan de linkerkant is nog net een stukje van het stationsgebouw te herkennen. Zelfs de naam van het station scheen tijdelijk te zijn veranderd in "station Middachten", maar of dit dit werkelijk is gebeurd heb ik nergens kunnen achterhalen. Overigens was diezelfde keizer negen jaar later wederom in ons land, maar nu om nooit meer naar zijn vaderland terug te keren. Het verhaal is bekend: Vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog vluchtte de inmiddels ex-keizer naar Nederland, om vervolgens de rest van zijn leven door te brengen op Huis Doorn. Wat minder bekend wellicht is het feit dat de oud-keizer na zijn vlucht eerst een tijdje onderdak had gevonden op kasteel Amerongen, …bij (een ander lid van) de familie Van Aldenburg-Bentinck…
.
 

 

 

  Free counter and web stats versie: 26-05-2015