Home ] Terug naar periode 1945-1965 ]Vorige station ] Volgende station ]
   

 

ZWOLLE VEERALLEE

Afkorting: Zlv
Maatschappij: Nederlandsche Spoorwegen (NS)
Type: Standaardtype Velsen Zeeweg
Architect: W.B. Kloos
Bouwjaar: 1959
Gesloopt 2000
Baanvak: Zwolle-Kampen
   
   
Al sinds jaar en dag is het Kamperlijntje -de onlangs geëlektrificeerde spoorverbinding tussen Kampen en Zwolle- uniek in ons land, met alleen een begin- en een eindstation. Daar komt te zijner tijd verandering in, in Zwolle zal (ooit) de nieuwe halte Stadshagen in gebruik worden genomen en heeft de Blauwvingerstad voor het eerst sinds 1970 weer een tweede station. Het vorige nevenstation van Zwolle stond ook aan de Kamperlijn. Het stond ooit aan de Rieteweg, vlakbij het kruispunt met de Willemskade en op amper 600 meter afstand van het hoofdstation van Zwolle. Een treinreiziger die vanuit Kampen wil overstappen op de trein naar Roosendaal loopt op station Zwolle al een groot deel van diezelfde afstand…
Om te kunnen begrijpen waarom die twee stations zo dichtbij elkaar lagen moeten we zo'n 200 jaar terug in de tijd. Zoals wellicht bekend ligt Zwolle niet aan de IJssel maar aan het Zwarte Water. Al sinds de veertiende eeuw droomde de stad van een rechtstreekse verbinding met de IJssel, maar het zou nog tot 1819 duren voordat dit een feit was. In dat jaar werd de Willemsvaart in gebruik genomen, een kanaal van enkele kilometers lang tussen de oude binnenstad en de rivier. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond in het gebied ten noordwesten van dat kanaal een nieuwe woonwijk, het Veeralleekwartier. Aanvankelijk lag die nieuwe wijk nogal geisoleerd, ze werd in die beginjaren zelfs niet eens tot Zwolle gerekend. Omwille van het scheepvaartverkeer kende de Willemsvaart namelijk nauwelijks bruggen. Wie in die tijd vanuit het Veeralleekwartier naar het station wilde gaan moest eerst naar de Singelgracht lopen, daar lag namelijk de dichtstbijzijnde brug over het kanaal. Aan dat isolement leek een einde te komen dankzij de aanleg van een nieuwe tramlijn tussen Zwolle en Blokzijl. Bij Zwolle zou die tramlijn parallel aan de Kamperlijn worden aangelegd en het was de bedoeling om het eindstation bij het treinstation te bouwen. Dit werd echter tegengewerkt, zodat het tramstation noodgedwongen aan de overkant van het Willemsvaart kwam. Zodoende werd in 1914 het tramstation Zwolle Veerallee in gebruik genomen. Het duurde dan ook niet lang voordat de roep klonk om bij het tramstation ook een halte voor de trein te realiseren. Het zou nog tot 1927 duren voordat deze een feit was. Zeven jaar later kwam er trouwens een einde aan de tram naar Blokzijl, ze werd vervangen door een bus.
Station Veerallee, nu dus alleen een treinhalte bleef wel bestaan en kreeg in 1959 zelfs een nieuw stationsgebouw. Het was een standaardstationsgebouw van het type Velsen Zeeweg, waarvan er een jaar eerder al twee (Velsen Zeeweg en Koudum-Molkwerum) gereed waren gekomen. Ten opzichte van het stationsgebouwtje van Koudum-Molkwerum was de belangrijkste wijziging het ontbreken van de twee grote vensters in de straatgevel. De schoorsteen werd daarentegen wel overgenomen.
Het nieuwe stationsgebouwtje heeft slechts elf jaar als zodanig dienstgedaan. Al voordat het werd gebouwd was besloten tot de aanleg van een nieuw, en vooral breder kanaal tussen de Zwolse binnenstad en de IJssel. Het Zwolle-IJsselkanaal, zoals die vaarweg werd genoemd, kwam in 1964 gereed. De Willemsvaart kwam hierdoor te vervallen en werd tussen de Koningin Wilhelminastraat en de Singelgracht zelfs gedempt. Een direct gevolg hiervan was dat station Veerallee haar bestaansrecht verloor, in 1970 werd het dan ook opgeheven. het voormalige stationsgebouwtje bleef vervolgens nog lange tijd bestaan. Ze bleef zelfs bij de NS in gebruik, het werd onderkomen van een hobbyclub. Helaas viel het gebouw in het jaar 2000 alsnog onder de slopershamer. Er is tegenwoordig maar heel weinig dat nog aan het vroegere station herinnerd, alleen de knik in de Rieteweg is nog een duidelijke aanwijzing…
Boven: Het stationsgebouwtje van de voormalige halte Veerallee, hier op een foto uit 1997. Dit gebouw was de derde uit een serie van vier gebouwen en werd in 1959 om gebruik genomen. Het zou slechts elf jaar dienstdoen, in 1970 werd station Veerallee opgeheven. Het voormalige stationsgebouwtje bleef hierna nog bijna dertig jaar op dezelfde plek staan, maar werd in februari 2000 alsnog gesloopt...
 
Onder: Een plattegrondje met daarop het zuidelijke deel van de binnenstad en het stationsgebied van Zwolle, zoals het er aan het einde van de 19e eeuw uitzag. De Willemsvaart (1) lag ten westen van het station (2). Om vanuit het gebied ten westen van dat kanaal naar het station te komen moest men gebruik maken van de brug (3) die bij de Singelgracht was gebouwd, de spoorbrug (4) was immers niet voor het overige verkeer toegankelijk. De halte Veerallee (5) lag overigens net buiten het kaartje…
.
 
 
Onder (beide afbeeldingen): Het eerste stationsgebouw was dat van het gelijknamige tramstation, dat pal naast de Kamperlijn stond. de tramverbinding tussen Zwolle en Blokzijl was eigendom van de Spoorweg-Maatschappij Zwolle Blokzijl, een wat misleidende naam voor een trambedrijf, en was tussen 1914 en 1934 in gebruik. Nadat de tram in 1934 door de bus werd vervangen bleef het vroegere tramstation in gebruik, nu als treinstation. Het stationsgebouw stond echter wel opvallend ver van het perron, zeker nadat de tramrails waren verwijderd. (foto rechtsonder). In 1959 werd het station rigoureus verbouwd en kreeg het haar tweede en laatste stationsgebouwtje. Overigens is er nog altijd in Vollenhove een wat kleinere en eenvoudiger versie van dat eerste stationsgebouwtje te bewonderen...
.
Bron: Wikipedia
 

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 18-09-2018