Home ] Terug naar periode 1945-1965 ]Vorige station ] Volgende station ]
  

 

SOEST ZUID

Afkorting:Stz 
Maatschappij:Nederlandse Spoorwegen (NS)
Type:Standaardtype Vierlingsbeek
Architect:W.B. Kloos
Bouwjaar: 1963
Baanvak: Den Dolder - Baarn
  
  
Met het overlijden van architect / stedenbouwkundige W.B. Kloos in 1960 leek een einde te komen aan de bouw van "zijn" standaardstationsgebouw. De stations Leiden Lammenschans (1961) en Veenendaal - de Klomp -die beiden makkelijk van zo'n standaardgebouiw konden worden voorzien- kregen immers allebei een unicaat gebouw, ontworpen door respectievelijk K. van der Gaast en C. Douma. Maar toen aan het begin van de jaren zestig de NS flink moest bezuinigen, terwijl tegelijkertijd een behoorlijk aantal stationsgebouwen moest worden vervangen, werd besloten om het beproefde ontwerp van Kloos weer tevoorschijn te halen. Tussen 1963 en 1965 werden nog eens vier gebouwen van het type "standaardgebouw Vierlingsbeek" gerealiseerd. Van die vier kwam station Soest Zuid in 1963 als eerste gereed. Dit stationnetje staat aan de Stichtse Lijn, de spoorlijn tussen Baarn en Den Dolder. Deze van oorsprong lokaalspoorlijn werd in 18998 in gebruik genomen en telde aanvankelijk drie stations (Soest, Soestdijk en het lokaalstation van Baarn), die trouwens alledrie nog hun oorspronkelijke stationsgebouw bezitten. Daarnaast kende de lijn enkele aanvullende stopplaatsen. Eén daarvan was de halte Soest Zuid. Ook deze halte kent een geschiedenis die teruggaat tot 1898 en is de enige van die stopplaatsen dat nog is overgebleven. Overigens kende de halte Soest Zuid gedurende lange tijd zowel een andere naam als een andere locatie…
Oorspronkelijk heette die namelijk "Nieuwe Weg" en lag het een paar honderd meter noordelijker, ongeveer ter hoogte van de huidige Kolonieweg. De halte -stopplaats is hier echt een beter woord- bestond slechts enkel uit een perronnetje. Pas in de jaren twintig van de twintigste eeuw zou het van een eenvoudig haltegebouwtje worden voorzien. In 1939 werd de naam Nieuwe Weg gewijzigd in Soest Zuid.
Mede dankzij het spoor ontwikkelde Soest zich in de twintigste eeuw tot forenzenplaats. Met name Soest Zuid groeide snel, waardoor ook het belang van de gelijknamige halte sterk toenam. De modernisering van de baanbeveiliging aan het begin van de jaren zestig was wellicht de reden waarom juist toen Soest Zuid van een nieuw station werd voorzien, die -zoals al eerder aangegeven- een kleine 200 meter opschoof en in juni 1963 in gebruik werd genomen. Het stationsgebouw is een wat kleinere variant van het standaardgebouw "type Vierlingsbeek". Normaal gesproken bestaat een dergelijk gebouw uit vijf delen, maar omdat bij dit station de bagage-afdeling werd weggelaten bestaat dit specifieke gebouw uit vier delen. Een ander (klein) verschil is dat het bouwjaar niet meer op het gebouw is vermeld. Voor het overige is het gebouw een wat kortere versie van dat van het voormalige station Doetinchem Wijnbergen, maar dan in spiegelbeeld. Ook hier werd het gebouw op perronhoogte geplaatst, maar omdat het terrein aan de voorzijde wat afloopt staat het gebouw op een dijkje. Om die reden was de ingang aan de perronzijde. In het gebouw vond geen bediening van seinen en overwegen meer plaats, toch kreeg het gebouwtje de twee bekende uitbouwen.
Van de drie nog actieve stations in de gemeente Soest is station Soest Zuid veruit het drukst, al is dit wel relatief. Gemiddeld maken dagelijks een kleine 2000 reizigers er gebruik van, bijna tweemaal zoveel als de beide andere Soester stations (Soest Centrum en Soestdijk) samen. Uiteraard is ook bij dit station de loketfunctie allang opgeheven, al bleef het loket nog opvallend lang in gebruik. Pas in september 2004 werd deze opgeheven, waarna het gebouw enige tijd heeft leeggestaan. De afgelopen jaren heeft er een shoarmazaak in gezeten, inmiddels schijnt het een tijdelijke expositieruimte te zijn, in afwachting van een nieuwe huurder. Het stationsgebouw is sinds kort een gemeentelijk monument.
.
Boven: Het stationsgebouw van station Soest Zuid kwam in 1963 gereed, zo'n drie jaar na het overlijden van de geestelijk vader van dit gebouw: architect en stedenbouwkundige W.B. Kloos. Het was de eerste uit een serie van vier, die tussen 1963 en 1965 werden gebouwd. Ten opzichte van de eerdere gebouwen van dit type zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Allereerst is het gebouw wat kleiner, in plaats van de gebruikelijke vijf traveeën telt dit gebouw er slechts vier. Dit omdat de bagageruimte werd weggelaten. Ook staat het bouwjaar niet meer op de betonnen liggers. Opmerkelijk is dat het dak van boeiboorden is voorzien, iets wat alleen het stationsgebouw van Blerick ook had. Hierdoor vallen de "Kwaaitaal-boogjes" wat minder op, maar het geeft het gebouw ontegenzeggelijk een wat verzorgder uiterlijk. Let ook op het forse hoogteverschil tussen het gebouw en het terrein ervoor. Een opvallend smalle trap leidde de reiziger naar de ingang, die zich aan de perronzijde bevond. Gelukkig was en is het station ook gelijkvloers, via de naastgelegen overweg, bereikbaar...
.
.
 
 
 
Onder (beide foto's): De perronzijde van het stationsgebouw, links op een foto uit 2018 en daarnaast een wat oudere uit 2001. In die tijd had het station nog een loket, die bleef zelfs nog tot en met de zomer van 2004 in functie. Dat is best wel opmerkelijk, aangezien veel vergelijkbare stations toen al óf een Wizzl / Kiosk óf helemaal niets meer hadden. Ook opvallend is dat het gebouw "gewoon" de twee bekende uitbouwen aan de kopse kant kreeg, ondanks het feit dat er helemaal geen ruimte voor de bediening van seinen en dergelijke meer nodig was. de beveiliging was namelijk enige maanden voordat dit gebouw gereedkwam gemoderniseerd en werd toen vanuit Blauwkapel aangestuurd…
.
 
 
Onder: Het station ligt aan een enkelsporige lijn en telt slechts één perron. deze is met een lengte van amper 170 meter nogal aan de korte kant. Met gemiddeld ruim 1900 reizigers per dag is het niet bepaald het drukste station. Toch is dit veruit het drukste station in de gemeente Soest.
.
Onder: Aandacht voor detail: omdat het stationsgebouw aan de straatzijde hoger staat, moest voor de toiletten -die aan de zijkant waren- een soort bordes worden gemaakt. Overigens zijn die toiletten al heel lang niet meer in gebruik. Hier is goed te zien dat het dak een boeiboord heeft...
.
 
 
Onder: Bij het station stond jarenlang dit opvallende sein, dat slechts twee zogenoemde seinbeelden kon tonen; groen en rood. En dit was zeker niet het enige opvallende sein langs deze spoorlijn, tussen Baarn en Soest Zuid stonden exemplaren met vier lamphouders (rood, groen, 2x geel). In het voorjaar van 2018 werd de beveiliging aangepast, waarbij de afwijkende seinen zijn vervangen door conventionele exemplaren...
.
Onder: Bij het station is een klein busstation, waarbij deze opmerkelijke dubbele lantaarn een opvallend element was. De lampen gingen op het moment dat de trein vanuit Den Dolder onderweg was knipperen en gingen pas uit als de trein weer uit Soest Zuid was vertrokken. Het gebeurde in het verleden nogal eens dat de bus te vroeg wegreed, bijvoorbeeld bij een kleine vertraging van de trein. Opmerkelijk genoeg werkte dit systeem uitsluitend bij treinbewegingen richting Baarn. Overigens is de installatie al geruime tijd buiten gebruik...
.
 
.
 

 

  Free counter and web stats versie: 25-03-2020