Home ] Terug naar periode 1945-1965 ]Vorige station ] Volgende station ]
   

 

RILLAND-BATH

   
Afkorting: Rb
Maatschappij: Nederlandsche Spoorwegen (NS)
Architect: S. van Ravesteyn
Bouwjaar: 1951
Gesloopt: 2006
Baanvak: Roosendaal-Vlissingen
   
   
In 2006 verloor station Rilland-Bath haar stationsgebouw. Hiermee ging opnieuw een door Van Ravesteyn ontworpen exemplaar tegen de vlakte. Rilland-Bath is het meest oostelijk gelegen station van Zeeland en is één van de drie stations van de gemeente Reimerswaal (die andere twee zijn Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke). Van die drie is dit de jongste, al is dit een nogal relatief begrip. Het werd namelijk in 1872 in gebruik genomen, zo'n vier jaar later dan de andere stations langs dit deel van de Zeeuwse Lijn.
Over het eerste station is niet zo heel veel bekend. Het had een eenvoudig stationsgebouwtje, dat trouwens van een afstandje verdacht veel op het latere exemplaar leek. Ten tijde van de opening scheen het simpelweg Rilland te hebben geheten en werd die naam later veranderd in de huidige. Wellicht gebeurde dit rond 1878, toen de toenmalige gemeente Rilland-Bath ontstond. Een andere logische reden is eigenlijk niet te bedenken (als die naamswijziging al daadwerkelijk heeft plaatsgehad), het station ligt namelijk niet bepaald tussen de beiden plaatsen in. Het dorp Rilland ligt namelijk zo'n anderhalve kilometer ten zuidoosten van het station. Het plaatsje Bath -dat overigens nog geen honderd inwoners telt- ligt op haar beurt weer enige kilometers ten zuidoosten van Rilland.
In 1951 kwam het tweede stationsgebouw gereed, nadat zes jaar eerder het eerste in vlammen was opgegaan. Het nieuwe stationsgebouw was een ontwerp van S. van Ravesteyn en werd gezien als een zuiver voorbeeld van een bouwstijl die Delftse school wordt genoemd. Feitelijk was het stationsgebouw een wat aangepaste variant van een type dienstwoning, dat Van Ravesteyn kort na de Tweede Wereldoorlog had ontworpen voor de NS. Het gebouw was dan ook maar voor de helft als stationsgebouw in gebruik, het westelijke deel was een dienstwoning. In het stationsgedeelte waren een loket en een aparte wachtruimte, welke zich achter het plaatskaartenkantoor bevond. Het loket bevond zich in het oostelijke deel, de ingang was dan ook in de kopgevel. Die oriëntatie was overigens bewust gekozen, aangezien de twee perrons in een zogenoemde bajonetligging zijn geplaatst.
Sinds het midden van de jaren negentig zijn al diverse kleine Zeeuwse stations (soms meer dan eens) met sluiting bedreigd en station Rilland-Bath vormde hierop geen uirzondering. Toch voorziet het station nog altijd duidelijk in een behoefte, niet voor niets staat het tot op de dag van vandaag nog gewoon in de dienstregeling. Maar klaarblijkelijk ging dit niet op voor wat betreft de kaartverkoop aan het loket, want dat werd al in 1988 gestaakt. De wachtruimte bleef aanvankelijk nog gewoon toegankelijk, maar ook deze moest later worden afgesloten. Ook de dienstwoning was inmiddels leeg komen te staan. Geprobeerd werd nog om het gebouw een andere bestemming te geven, maar dat is klaarblijkelijk niet meer gelukt. Jarenlange leegstand en vandalisme werden het stationsgebouwtje uiteindelijk fataal…
 
Boven: Het stationsgebouwtje van Rilland-Bath in betere tijden. Het was misschien wel het meest gave voorbeeld van een stationsgebouwtje in Delftsche School-stijl. Maar eigenlijk was het een aangepaste dubbele dienstwoning, waarbij de helft als stationsgebouw werd gebruikt. De achterste helft was dan weer wel woonruimte, in het voorste gedeelte was een plaatskaartenkantoortje. Daartussenin was een wachtruimte. de ingang was in de oostelijke kopgevel. Het stationsgebouwtje werd in februari 2006 gesloopt, nadat het al geruime tijd had leeggestaan. Kennelijk is dit heel snel gegaan want het was mij niet bekend dat het op de nominatie stond om gesloopt te worden. Ik heb dan ook geen enkele (eigen) foto van Rilland-Bath en, eerlijk gezegd, daar baal ik best wel van...
 
 
Onder: En dit is het "station" nu, het stationsgebouw stond ooit achter de slagboom (links van het midden op de foto). De twee perrons zijn in een bajonetligging geplaatst, schuin tegenover elkaar met daartussenin een verkeersweg, dat het spoor onder een opvallende hoek kruist. Het station staat overigens in het gehucht Stationsbuurt, een buurtschap van circa 100 inwoners (daarmee is het iets groter dan Bath), dat dankzij het station is ontstaan.
Onder: In Raalte staat nog een opmerkelijk authentiek bewaard gebleven voorbeeld van het type dienstwoning waarop ook het vroegere stationsgebouw van Rilland-Bath was gebaseerd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn door hele land tientallen van deze dienstwoningen gebouwd, waarvan overigens het merendeel alweer is gesloopt. Ze konden uit één tot vier woningen bestaan. Dit is een dubbele woning, dus hetzelfde formaat als het vroegere stationsgebouw van Rilland-Bath. Zelfs de kenmerkende "geveltekens" op het dak zijn aanwezig. Ik heb me laten vertellen dat deze exemplaren nog niet zo heel lang geleden zijn teruggeplaatst. Zouden ze soms van het vroegere Zeeuwse stationsgebouw afkomstig zijn..?
 
 
Onder: Rilland-Bath heeft in het verleden ook goederenvervoer gekend, en dan met name vervoer van landbouwgoederen. Hiervoor had het station een derde spoor en een losplaats, recht tegenover het stationsgebouw. In 1969 kwam hier een einde aan, halverwege de jaren zeventig werd het goederenspoor opgebroken. Toch zijn er nog makkelijk restanten van dit verleden terug te vinden. Zo is de vroegere losplaats (foto links) nog duidelijk te herkennen, zelfs de originele klinkers liggen nog in de grond. Een andere herinnering aan het goederenvervoer is de aanwezigheid van een weegbrug (foto rechts), naast de vroegere losplaats. De weegbrug is overigens nog altijd in gebruik.
.
 
 

 

  Free counter and web stats versie: 22-05-2015