Home ] Terug naar periode 1965-1985 ]Vorige station ] Volgende station ]
  

 

PURMEREND OVERWHERE

  
Afkorting:Pmo
Maatschappij:Nederlandse Spoorwegen (NS)
Architect:C. Douma
Bouwjaar: 1971
Baanvak: Zaandam-Hoorn
  
  
Deze voorstadhalte neemt een bijzondere plek in tussen de exemplaren die in de jaren zestig en zeventig werden gebouwd. Als één van de weinigen werd deze halte niet voorzien van een standaard stationsgebouw, maar kreeg het een ontvangstgebouw dat nauwelijks onderdeed voor dat van het Purmerendse hoofdstation. Ook was dit het allerlaatste nieuw gebouwde station dat van een klassiek bloktoestel werd voorzien.
Zoals de naam van het station al doet vermoeden ligt het aan de overzijde van het riviertje de Where, die ooit veel breder was en vroeger de verbinding vormde tussen het Purmermeer en het Beemstermeer. Aan dat riviertje is ooit de stad Purmerend ontstaan, dat eeuwenlang een betrekkelijk klein marktplaatsje bleef. Maar vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw begon Purmerend explosief te groeien, vooral nadat het door het Rijk was aangewezen als "overloopgemeente" voor Amsterdam. Telde Purmerend in 1960 zo'n 10.000 inwoners, tien jaar later waren dit er al ruim 23.000. en toen moest de echte explosieve groei nog beginnen. In mum van tijd werden nieuwe woonwijken uit de grond gestampt, waaronder de wijken Overwhere en Wheermolen, ten noorden en oosten van het centrum. Om die uitbreidingen mogelijk te maken moest zelfs het grondgebied van de gemeente worden uitgebreid, wat ten koste ging van de toenmalige gemeente Kwadijk. Geheel in de geest van het NS-plan "Spoor naar '75" werden de twee wijken aan het spoor voorzien van een eigen station. Om deze mogelijk te maken werd het enkelspoor tussen de nieuwe halte en het bestaande station van Purmerend verdubbeld. De enkelsporige draaibrug over de Where werd vervangen door een bredere ophaalbrug, uiteraard eveneens voorzien van dubbelspoor. Opmerkelijk genoeg behield het spoor haar klassieke beveiliging, dat nog speciaal voor de nieuwe situatie moest worden aangepast…
Dat dit station een unicaat stationsgebouw kreeg had vooral te maken dankzij haar ligging aan een steile en smalle spoordijk. Ook moest men rekening houden met de slappe grond in dit gebied. Het station moest daarom zo licht mogelijk worden geconstrueerd. De perrons werden daarom uitgevoerd als jukkenperrons, bereikbaar via een naastgelegen overweg. Het stationsgebouw werd in de directe nabijheid van de overweg gesitueerd, waarbij de ingang in de zijgevel werd geplaatst. Het gebouw heeft dus geen echte voorgevel en al helemaal geen straatgevel. Doordat het stationsgebouw op perronhoogte werd gebouwd kon onder het gebouw zelfs een ruime fietsenstalling worden gecreëerd. De wanden van deze stalling doen trouwens eerder aan een soort hekwerk dan aan echte muren denken, ook dit om de constructie zo licht mogelijk te houden. Om diezelfde reden bestaan de gesloten geveldelen van het stationsgebouw niet uit gemetselde wanden van geglazuurde baksteen, maar zijn de geveldelen betegeld met koolzaadgele wandtegels. Op die tegelwand is zelfs een versiering aangebracht in de vorm van drie kleurige wandtegels. Ze werden bij het openen van het station aangeboden door de Belangenvereniging van Huiseigenaren "Wheermolen I". De overige geveldelen bestaan overigens uit glas. In het gebouw waren een hal, loketten en wat dienstruimten te vinden. Het formaat en de indeling van het gebouw is overigens vergelijkbaar met dat van een "plint".
Dit station bestaat bij publicatie van deze pagina zo goed als exact een halve eeuw. In die vijftig jaar is er het nodige veranderd, vooral op het spoor. Zo werd in 1982 het spoor tussen Purmerend en Zaandam verdubbeld en werd de beveiliging gemoderniseerd. Hierdoor kwam de bediening van de klassieke beveiliging vanuit station Overwhere te vervallen. Vier jaar later werd ook het spoor tussen Purmerend en Hoorn voorzien van dubbelspoor. Ook het station onderging wat wijzigingen, waarbij de belangrijkste het sluiten van de fietsenkelder was. Aan het begin van de huidige eeuw kwam de afrit naar die stalling te vervallen, de ruimte werd benut om het perron vóór het stationsgebouw aanzienlijk te verbreden. Het loket bleef opvallend lang open, pas in 2007 werd deze opgeheven. In het gebouw -dat inwendig flink verbouwd is- zit tegenwoordig een koffie- en broodjeszaak.
.
Boven en onder: Station Purmerend Overwhere werd in september 1971 in gebruik genomen en is één van de weinige voorstadhaltes uit die tijd dat niet van een standaard stationsgebouwtje werd voorzien/. Redenen hiervoor zijn de verhoogde ligging van het spoor op een steile en smalle spoordijk en de aanwezigheid van een afwateringsvaart. Ook de slechte bodemgesteldheid zorgde ervoor dat er geen "standaardoplossing" mogelijk was. De ingang van het gebouw is in de zijgevel die naar de naastgelegen overweg is gericht. Een straatgevel heeft het gebouw niet, daar lijkt het gebouw boven een sloot te zweven. Dit beeld wordt dankzij het huidige, bredere perron wat extra versterkt. Aan de perrongevel valt meteen de koolzaadgele wand op. Datzelfde geldt ook voor de uitbouw, waarin nog enige tijd een handelinrichting heeft gestaan. Pas in 1982 zou hier de klassieke beveiliging verdwijnen...
.
.
 
 
Onder: Een foto van het stationsgebouw, en in het bijzonder de fietsenstalling. Deze was eveneens via de naastgelegen overweg te bereiken, via een hellingbaan ging men naar beneden om de fiets te stallen. Overigens moest vervolgens diezelfde hellingbaan weer omhoog worden genomen om het perron te kunnen bereiken. Behalve bij deze fietsenstalling kon men ook bij het tweede perron overdekte fietsenrekken vinden.
.
Onder: Diezelfde stallingsruimte, maar nu gezien aan de andere kant van het gebouw. Hier is goed te zien dat de "wanden" van de ruimte eigenlijk geen wanden zijn. De fietsenstalling werd rond het jaar 2000 gesloten. De hellingbaan verdween, om zo ruimte te maken voor verbreding van het perron. De fietsenstallingen bevinden zich nu voornamelijk nabij het tweede perron.
.
 
 
Onder: Op de perrongevel zijn drie kleurige wandtegels aangebracht. De exemplaren links en rechts stellen respectievelijk een krab en een vlinder voor, wat de tegel in het midden voorstelt is mij niet bekend. De maker van de tegels is eveneens onbekend. De wandversiering werd bij de opening van het station aangeboden door de Belangenvereniging van Huiseigenaren "Wheermolen I" (Wheermolen is een wijk in Purmerend).
.
Onder: De spoorbrug over de Where. Deze brug werd rond 1970 gebouwd, toen het spoor tussen Purmerend en Purmerend Overwhere werd verdubbeld en verving een enkelsporige draaibrug. Boven het beweegbare deel van de brug hangt geen bovenleiding, iets wat vaak bij beweegbare spoorbruggen voorkomt. Overigens werd de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen in 1974 geëlektrificeerd, station Overwhere heeft dus nog de dieseltreinen meegemaakt...
.
Bron: Wikipedia
 
 

 

  Free counter and web stats versie: 30-09-2021