Home ] Terug naar periode 1900-1920 ]Vorige station ] Volgende station ]

   

 

LISSE

Afkorting: Lis
Maatschappij: Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM)
Architect: D.A.N. Margadant
Bouwjaar: 1905
Status: Rijksmonument
Baanvak: Haarlem-Leiden
   
Hoewel Lisse al sinds 1842 "aan het spoor" ligt, duurde het nog tot het einde van de negentiende eeuw voordat het dorp een eigen station zou krijgen. Aanvankelijk was het niet eens de bedoeling dat er een station zou worden gebouwd. De spoorlijn moest namelijk een snelle verbinding tussen Haarlem en Leiden worden, zonder tussen gelegen stations. Tijdens de aanleg van de spoorlijn kreeg de HIJSM echter veel tegenstand van grootgrondbezitters in de Bollenstreek. Zij zagen de spoorlijn het liefst ten westen van de Leidse Vaart, dus nóg verder van het dorp vandaan. Toen dit verzoek niet werd ingewilligd, kregen de grondeigenaren het voor elkaar om de lijn op een (voor hun) zo gunstig mogelijke plek aan te leggen. De toenmalige eigenaar van het landgoed Venenburg, ten noorden van Lisse, had bij de HIJSM zelfs een eigen stopplaats bedongen. Het zou vervolgens nog tot 1896 duren voordat de HIJSM eindelijk van deze stopplaats verlost was.
In 1891 werd een halte Delfweg geopend, en had Lisse alsnog een eigen stopplaats. In 1896 werd de naam gewijzigd in Lisse. Van een station was overigens nog geen sprake. Het zou nog tot 1905 duren voordat Lisse een volwaardig stationsgebouw zou krijgen.
Het opmerkelijke stationsgebouw is onmiskenbaar een ontwerp van D.A.N. Margadant. Het hoge deel, boven de ingang, is de stationswoning. Naast het stationsgebouw staat een toiletgebouw dat oorspronkelijk door middel van een poortje met het stationsgebouw is verbonden. Het station werd op 15 november 1905 in gebruik genomen. Het oude station Delfweg kreeg weer haar oorspronkelijke bestemming van baanwachterswoning weer terug.
Door de grote afstand tussen het station en het dorp heeft het station nooit echt de verwachtingen kunnen waarmaken. In 1944 werd het station opgeheven. Toch was dit nog niet het definitieve einde van het station Lisse. Vanaf de jaren vijftig tot en met het einde van de jaren negentig stopten er elk voorjaar nog dagelijks treinen; voor de bezoekers van de Keukenhof., dat tussen het station en het dorp ligt. Pikant detail: deze wereldberoemde bloementuin was destijds ook één van die buitenplaatsen die de ongunstige ligging van het spoor had bepaald.
Aan het begin van de jaren negentig stond het station nog op de nominatie om gesloopt te worden. Door diverse acties kon dit gelukkig worden voorkomen. Inmiddels is het stationsgebouw een Rijksmonument. Sinds eind 1994 is in het stationsgebouw restaurant "De verloren koffer" gevestigd. Een deel van het perron doet daarbij dienst als terras.
Boven: Met 140 km/u dender je langs het voormalige station van Lisse. De ramen van dit treinstel mogen best wel eens wat vaker gewassen worden...
Onder: Drukte op het station. De foto is ergens in het voorjaar van 1958 genomen. Het station was toen allang gesloten, maar in de periode dat de Keukenhof open was, deed het nog dienst als tijdelijk station.
Onder: De straatzijde van het stationsgebouw. Het poortje tussen het stationsgebouw en het privaatgebouwtje is al jaren geleden verdwenen.
Onder: De twee voormalige stations van Lisse op één foto. Links het voormalige haltegebouw Delfweg, dat na de opening van het stationsgebouw (rechts op de foto) weer haar oorspronkelijke bestemming als baanwachterswoning weer kreeg.

Bron: www.stationsweb.nl

 

 

  Free counter and web stats versie: 30-01-2008