Home ] Terug naar periode 1880-1900 ]Vorige station ] Volgende station ]
   

 

KWADIJK (KWADIJK-EDAM) en OOSTHUIZEN

Afkortingen: Kdk, Ohz
Maatschappij: Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM)
Architect: M.A. van Wadenoijen (?)
Bouwjaar: 1884
Baanvak: Zaandam-Hoorn
   
De spoorlijn Zaandam-Hoorn (ook wel de Waterlandse Lijn genoemd) was één van die spoorlijnen die, als gevolg van de "derde spoorweg aanleg" werden aangelegd.
Anders dan bij de eerdere spoorlijnen, die door de staat werden aangelegd, was er voor wat betreft de stationsgebouwen nu geen sprake van seriebouw. Langs het hele baanvak Zaandam-Hoorn zijn geen twee stations precies hetzelfde.
Oók niet de stationsgebouwen van Kwadijk en Oosthuizen. Deze twee stationsgebouwen zijn namelijk elkaars spiegelbeeld. Ze bestaan uit een laag, maar vrij groot, stationsgebouw met aan één van de uiteinden een hoge stationswoning. In Kwadijk staat de stationswoning aan de linkerkant (gezien vanaf de straatzijde) van het stationsgebouw, in Oosthuizen staat deze aan de rechterzijde daarvan. Oorspronkelijk zou het stationsgebouw in Oosthuizen uitbundiger versierd worden, maar dat werd uiteindelijk van af gezien. Beide stations werden op 20 mei 1884, gelijktijdig met het baanvak, in gebruik genomen.
Het station van Kwadijk had oorspronkelijk een dubbele functie. In het stationsgebouw was namelijk ook het postkantoor gevestigd. Hiermee was het in feite één van de eerste zogenoemde combi-stations van Nederland. De toevoeging "-Edam" verscheen voor het eerst in 1906 toen er een rechtstreekse tramverbinding met Edam tot stand was gekomen. Deze tramverbinding was op normale spoorbreedte aangelegd. Even ten noorden van het station Kwadijk-Edam sloot het tramspoor aan op het emplacement.
Eigenlijk hadden de inwoners van Edam het station liever dichter bij het dorp gehad, maar bleek niet haalbaar. Met deze tramverbinding dit gemis gecompenseerd, zeker voor wat betreft het goederenvervoer. De Edammer kazen en de Volendammer vis konden nu immers snel vervoerd worden.
In 1933 werd de tramlijn naar Edam voor personenvervoer opgeheven. Dit betekende uiteindelijk ook het einde van het station Kwadijk-Edam. In 1938 werden de stations Kwadijk-Edam en Oosthuizen opgeheven. Het goederenvervoer over de tramlijn bleef nog wel enkele jaren bestaan, maar in 1944 werd ook dit gestaakt. Kort daarna zijn de tramsporen opgebroken.
Het stationsgebouw in Kwadijk werd de laatste jaren vooral gebruikt als atelierruimten. In 2006 werd bekend dat de gebruikers van de ateliers naar andere ruimten moesten uitwijken, omdat de toenmalige eigenares het stationsgebouw wilde verkopen. Het voormalige stationsgebouw zal binnenkort ingrijpend worden verbouwd. Het is de bedoeling dat de buitenkant ongewijzigd zal blijven, maar van binnen zal het verbouwd worden tot woon/werk-eenheden. Het is daarbij ook de bedoeling dat er naast het stationsgebouw een appartementencomplex wordt gebouwd. Wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren is mij niet bekend, maar de plannen zijn al in een vergevorderd stadium.
Het stationsgebouw van Oosthuizen kreeg na de sluiting een herbestemming als zuivelfabriek. Vooral aan de straatkant is het stationsgebouw onherkenbaar veranderd, maar ook aan de perronzijde en de zijkant werd flink verbouwd. Eigenlijk is het stationsgebouw alleen nog aan de vorm te herkennen.
Het stationsgebouw in Kwadijk werd de laatste jaren vooral gebruikt als atelierruimten. In 2006 werd bekend dat de gebruikers van de ateliers naar andere ruimten moesten uitwijken, omdat de toenmalige eigenares het stationsgebouw wilde verkopen. Het voormalige stationsgebouw zal binnenkort ingrijpend worden verbouwd. Het is de bedoeling dat de buitenkant ongewijzigd zal blijven, maar van binnen zal het verbouwd worden tot woon/werk-eenheden. Het is daarbij ook de bedoeling dat er naast het stationsgebouw een appartementencomplex wordt gebouwd. Wanneer dit daadwerkelijk gaat gebeuren is mij niet bekend, maar de plannen zijn al in een vergevorderd stadium.
 
Boven: Station Kwadijk.
Onder: Station Kwadijk, kort na de opening.
 
 
Onder: Nog steeds is boven de voormalige ingang het monogram van staatsspoor met daarbij het jaartal 1884 te vinden.
 
Onder: Aan de perronzijde is het voormalige stationsgebouw van Oosthuizen nog enigszins herkenbaar.
Onder: Aan de voorkant doet alleen de vorm van het gebouw nog aan het voormalige stationsgebouw denken...
 
Onder: Impressie van het plan "Gare du Nord" in Kwadijk. Rechts op de tekening staat het voormalige stationsgebouw, dat ingrijpend zal worden verbouwd. Links het nieuw te bouwen appartementencomplex. Voor meer informatie: www.bijzonderbouwen.nl

Bron: J.H. Bakker Bouwprojecten

 

 

  Free counter and web stats versie: 7-03-2008