Home ] Terug naar periode 1920-1940 ]Vorige station ] Volgende station ]
   
 
ZAANDIJK ZAANSE SCHANS

 

(tot 11 december 2016: KOOG-ZAANDIJK)

Afkorting: Zzs (was:Kzd)
Maatschappij: Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM)
Architect: H.G.J. Schelling
Bouwjaar: 1930
Gesloopt: 1976 (stationsgebouw)
Baanvak: Zaandam-Uitgeest
   
   
Midden in de Zaanstreek, niet ver de wereldberoemde Zaanse Schans, staat een station dat bijna opvalt door onopvallendheid. Het huidige station Zaandijk Zaanse Schans is inmiddels ruim 85 jaar oud en is daarmee het oudste nog bestaande "stationsgebouw" aan de Zaanlijn dat nog in functie is. De gemiddelde forens zal er niet zoveel oog voor hebben als hij of zij hier op de trein wacht. De gemiddelde toerist evenmin…
Dit station staat vlakbij de vroegere grens van de toenmalige gemeenten Koog aan de Zaan en Zaandijk, op het grondgebied van eersgenoemde voormalige gemeente. Oorspronkelijk was het een van de vier 3e klasse waterstaatstations langs de Zaanlijn (de spoorlijn Amsterdam-Uitgeest) en werd in 1869 onder de naam Koog-Zaandijk geopend. Zoals wel vaker gebeurde, als twee dorpen een gezamenlijk station krijgen, was er gesteggel over de locatie van het nieuw te bouwen station. Koog aan de Zaan had al plannen voor een nieuwe stationslaan, waar als afsluiting ervan een station moest komen. Zaandijk zag het station liever wat noordelijker verrijzen, bij het toenmalige Guispad (de huidige Guisweg), destijds de gemeentegrens. Waar iedereen het kennelijk wel over eens was, was dat het station op het grondgebied van Koog aan de Zaan werd gebouwd. Uiteindelijk werd gekozen voor een middenweg, namelijk tussen de twee gewenste locaties in.
Aan het einde van de jaren twintig ondergingen zowel het station als de directe omgeving ervan een ware metamorfose. Directe aanleidingen hiervoor waren de elektrificatie van de Zaanlijn en de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen Limmen en de Hemweg, waarbij deze in de Zaanstreek grotendeels pal naast het spoor werd aangelegd. Het oude stationsgebouw stond hierbij kennelijk wat in de weg en werd gesloopt. Er kwam een nieuw station, dat iets zuidelijker kwam te liggen. Inderdaad, tegenover de door Koog aan de Zaan zo gewenste Stationsstraat. Het bestond uit een eilandperron met daarop twee gebouwtjes onder een overkapping en langs de nieuwe provinciale weg een stationsgebouw. De architect van het station was H.G.J. Schelling. Het stationsgebouw deed, qua bouwstijl wel wat denken aan dat van station Putten, dat trouwens ook een ontwerp van Schelling is en ongeveer gelijktijdig werd gebouwd.
Het stationsgebouw was modern van vorm, maar had onmiskenbaar de klassieke opzet (hoger middendeel en lagere zijvleugels). Die zijvleugels waren verschillend van lengte. De linkervleugel was wat langer en was bedoeld voor het goederenvervoer, in de kortere rechtervleugel waren vooral dienstruimten. Het middendeel stak wat naar voren uit. De grotere hoogte van dit deel werd bereikt doordat het dak hier wat hoger was. Aan de voorzijde en langs de zijkanten van het vooruitstekende deel lag ook de dakvoet wat hoger. De voorgevel was symmetrisch van vorm en bestond voornamelijk uit hoge en smalle verticale vensters. Aan de uiteinden waren de deuren, aan beide zijden één. De linkerdeur was de ingang, de rechter de uitgang.
Op het eilandperron staan twee perrongebouwtjes, verbonden door een perronoverkapping. Die overkapping heeft een lichte V-vorm en is tevens het dak van de perrongebouwen. Die gebouwen zijn erg eenvoudig van constructie. Ze bestaan voornamelijk uit houten skeletten, waarbij de wanden opgevuld zijn met baksteen. Dit principe zou Schelling ook toe gaan passen bij de stationsgebouwen van Boskoop en Waddinxveen,, zij het dat bij die gebouwen stalen skeletten de basis vormen.
Halverwege de jaren zeventig ondergingen het station en de omgeving wederom grote veranderingen. De provinciale weg moest worden verbreed en wederom stond het stationsgebouw in de weg. In 1976 werd het dan ook gesloopt en dit keer kwam er geen nieuw exemplaar voor in de plaats. Dat was ook niet meer nodig, het loket en de dienstruimten werden nu ondergebracht in de perrongebouwen en doordat het goederenvervoer per spoor ook al flink was afgenomen was een goederenloods niet meer nodig. Voor de reizigers kwamen er wel wat kleine verbeteringen. Voortaan hoefden ze niet meer die drukke verkeersweg over te steken, want tegelijkertijd werd het perrontunneltje verbouwd tot voetgangerstunnel. Die tunnel werd ook doorgetrokken naar de achterzijde van het station. De beschutting op het perron werd verbeterd doordat langs de randen extra beplating werd aangebracht. Wel werd de overkapping wat ingekort. Qua uitstraling degradeerde station Koog-Zaandijk helaas tot een wat anonieme halte langs een drukke spoorlijn en dito verkeersweg.
Ook op dit station is het loket allang verdwenen, hier gebeurde dit in 2005. Het voormalige plaatskaartenkantoor werd verbouwd tot kiosk, later werd het een broodjeszaak. Tot enkele jaren geleden maakte het station een nogal verpauperde indruk. In de beplating rondom de perronoverkapping zaten gaten en ook de perrongebouwtjes zagen er verwaarloosd uit. Om nog maar te zwijgen over de toegangen naar de Kogertunnel, zoals de tunnel onder het station genoemd wordt. Maar onlangs werd het station flink opgeknapt, waarbij alle panelen langs de dakrand werden vervangen. Ook kreeg het houtwerk een vers verflaagje. Wanneer dit is gebeurd weet ik niet precies, maar in ieder geval tussen 2008 en 2012. In 2013 werd het zuidelijke perrongebouw voor een groot deel gesloopt, om zo -onder andere- een lift te kunnen installeren. Ook werd de wachtruimte verbeterd en kreeg de Kogertunnel betere verlichting. De perronoverkapping werd na de werkzaamheden weer herbouwd.
Met ingang van de nieuwe dienstregeling 2017 werd de naam van het station gewijzigd in Zaandijk Zaanse Schans.
Boven: Eén van de drie toegangen naar de Kogertunnel en het station. Dit is de middelste van de drie en staat ongeveer op de plek waar het vroegere stationsgebouw (zie de derde afbeelding) heeft gestaan. De tunnelingang ligt volledig ingeklemd tussen het spoor, een fietspad, een bushalte en de drukke Provincialeweg. Van de drie toegangen is dit nog de meest aantrekkelijke. Dat zegt feitelijk al genoeg over die twee andere ingangen, aan de uiteinden van de tunnel.
 
Onder: Station Koog-Zaandijk, ruim een eeuw geleden. Het eerste stationsgebouw was een exemplaar van het nieuwe type 3e klasse waterstaatstation. Van dit type stationsgebouw is nog maar één exemplaar bewaard gebleven en staat in Zuidbroek. De omgeving is onherkenbaar veranderd. Het water voor het station heeft plaatsgemaakt voor de Provincialeweg, en van een open landschap is allang geen sprake meer...
(ansichtkaart)
 
 
Onder: Het tweede stationsgebouw, kort na de ingebruikname van het nieuwe station. Dit stationsgebouw heeft maar betrekkelijk kort bestaan, al na 45 jaar viel het ten prooi aan de sloper. Ter vergelijking; het allereerste station heeft het zo'n 61 jaar uitgehouden…
(ansichtkaart)
 
Onder: het huidige station bestaat slechts uit een eilandperron met daarop twee perrongebouwtjes onder één overkapping. De semi-transparante panelen langs de dakranden van de perronoverkapping zijn nog vrij nieuw. Ze vervingen de vorige panelen, die uit golfplaat bestonden en op diverse plaatsen flink beschadigd waren. Die panelen waren trouwens verre van origineel. Ze werden in 1976 geplaatst en waren destijds eveneens semi-transparant, al was dáár op het laatst allang geen sprake meer van...
Onder: de perrongebouwtjes bestaan uit houten skeletten, waarbij de wanden zijn opgevuld met baksteen. Deze manier van bouwen, met duidelijk zichtbare skeletten, werd kenmerkend voor de stationsgebouwen van Schelling uit de eerste helft van de jaren dertig.
 
 
Onder: Het station is inmiddels al meer dan tachtig jaar oud, al zou je het er op het eerste gezicht niet van af zien. Dat de perrongebouwen en de overkapping (nog) geen monumentale status hebben is niet zo verwonderlijk. Het mist simpelweg die monumentale uitstraling, en dat is eigenlijk best wel jammer...

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 29-05-2013 (bijgewerkt: 17-01-2017)