Home ] Terug naar periode 1880-1900 ]Vorige station ] Volgende station ]
   

 

KESTEREN

 
Afkorting: Ktr
Maatschappij: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (Staatsspoor)
  Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM)
Architect: M.A. van Wadenoijen
Bouwjaar: 1886
Gesloopt: 1963 (gedeeltelijk)
   
   

Ooit Ooit was Kesteren een belangrijk overstapstation voor de richtingen Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Arnhem en Nijmegen. In haar gloriejaren was Kesteren zelfs een internationaal overstapstation, waarbij reizigers vanuit Duitsland naar Amsterdam in Kesteren konden overstappen naar Rotterdam.
Kesteren is oorspronkelijk als vorkstation gebouwd. Het stationsgebouw is hoogstwaarschijnlijk ontworpen door architect M.A. van Wadenooyen, die ook de overige stations langs de Betuwelijn en langs de lijn Amersfoort-Kesteren ontwierp. Oorspronkelijk bestond het stationsgebouw uit een breed ingangsgebouw dat tussen de gesplitste sporen is gebouwd. In dit gebouw waren de twee spoorwegmaatschappijen letterlijk van elkaar gescheiden. De Staatsspoor, die de lijn Elst-Geldermalsen exploiteerde zat in de rechtervleugel, de HIJSM, exploitant van de lijn Kesteren-Amersfoort, in de linkervleugel. Allebei hadden ze aparte plaatskaartenkantoren. Achter het brede gebouw was een doorgang naar een smaller gebouw waarin wachtkamers en restauratie te vinden was. Achter het stationsgebouw kwamen de twee perrons samen en vormden daar één perron. Voor het station stonden twee dienstwoningen tegenover elkaar. Overigens had station Kesteren maar één stationschef. Hij woonde in één van de twee dienstwoningen.
Tijdens de tweede Wereldoorlog werd ook station Kesteren getroffen door bombardementen. Daarbij werd de noordelijk gelegen dienstwoning verwoest en liep het stationsgebouw flinke schade op. In 1944 werd de spoorbrug over de Rijn opgeblazen. De spoorbrug werd daarna niet meer hersteld. De NS had inmiddels via Utrecht en Arnhem rechtstreekse verbindingen met Duitsland en dus was de spoorverbinding tussen Rhenen en Kesteren niet meer nodig. Op de pijlers van de oude spoorbrug werd een verkeersbrug gebouwd. Deze brug werd in 1957 in gebruik genomen. In datzelfde jaar werd station Kesteren omgedoopt tot Kesteren-Rhenen.
Daarna gaat het snel bergafwaarts met het station. In 1961 werd de locomotievenloods gesloopt. In deze loods stonden de zogenoemde opdruklocomotieven opgesteld, die de reizigerstreinen over de Rijnbrug moesten duwen. De zwaarste klap krijgt het station echter in 1963, als een groot deel van het stationsgebouw door een felle brand wordt verwoest. Ook de perronluifels gaan hierbij verloren. In de jaren daarna zou nog meer van het stationsgebouw verdwijnen.
Wat overbleef is het brede ingangsgebouw en een dienstwoning. Het stationsgebouw is tegenwoordig in gebruik bij het Arend Datema Instituut. Nog steeds splitst het spoor zich in Kesteren, maar al na een meter of vijftig houdt het spoor naar Rhenen op. Op de plaats waar vroeger het spoor naar Rhenen lag, is tegenwoordig een fietspad. De laatste jaren werd geopperd om de oude spoorverbinding met Rhenen weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels is al duidelijk dat dit niet meer zal gebeuren. Overigens werd Rhenen in 1981 weer "op het spoor aangesloten". Station Kesteren-Rhenen heette sindsdien weer gewoon "Kesteren".

Boven: Het "Tielse" perron met rechts het stationsgebouw en links de dienstwoning. Oorspronkelijk waren er twee woningen, echter één exemplaar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest.
 
Onder: Het opvallend brede stationsgebouw van Kesteren met links het voormalige "Amersfoortse" perron, dat al sinds najaar 1944 niet meer in gebruik is.
 
 
 
 
 
   
Onder: Tekening van het oorspronkelijke stationsgebouw. Alleen het roze-rode gekleurde gedeelte is nog overgebleven.
   
   
Onder: Het oorspronkelijke stationsgebouw. De foto is in ieder geval van voor de Tweede Wereldoorlog; er staan immers mensen te wachten op de trein richting Amersfoort....
(ansichtkaart)

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 24-08-2007