Home ] Terug naar periode 1860-1880 ] [ Vorige station ] Volgende station ]
   

 

HARLINGEN en WINSCHOTEN

Afkortingen: Hlg, Ws
Maatschappij: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (Staatsspoor)
Type: standaardgebouw Staatsspoor 3e Klasse
Architect: K.H. van Brederode
Bouwjaar: 1864 (Harlingen)
  1868 (Winschoten)
Status: Rijksmonument (Harlingen)
   
   
Harlingen en Winschoten zijn samen met Leeuwarden en Alkmaar de vier overgebleven 3e klasse Waterstaatstations die tussen 1864 en 1868 werden gebouwd.
Van die vier is Harlingen het gaafst bewaard gebleven, al is het gebouw niet helemaal meer in de oorspronkelijke staat. Zo is de halfronde gevelbekroning verdwenen en is er naderhand een venster in de linker eindvleugel ingebouwd. Voor de rest is Harlingen nog in perfecte staat. Het stationsgebouw van Harlingen is een Rijksmonument.
Ook het stationsgebouw van Winschoten is opmerkelijk gaaf bewaard gebleven, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Het gebouw is, in tegenstelling tot Harlingen, Leeuwarden en Alkmaar, niet geheel witgepleisterd. Dat is het gebouw overigens nooit geweest. Dat komt waarschijnlijk omdat het pas veel later dan de overige drie werd gebouwd.
Het stationsgebouw is, evenals Harlingen, een gebouw uit de eerste serie van 3e klasse waterstaatstations en werd in 1868 in gebruik genomen. Dat is merkwaardig, want al een jaar daarvoor was men al overgestapt op een nieuw, moderner type 3e klasse stationsgebouw. Het ontwerp voor stations Winschoten was echter al in 1865 klaar. Hetzelfde zie je ook bij het naburige Scheemda (type: 4e klasse), dat ook uit 1868 stamt. Ook dit is een gebouw uit de eerste serie, terwijl er elders op dat moment allang een moderner type station werd gebouwd.
In de loop van de twintigste eeuw is het gebouw een aantal keren verbouwd. Zo werd er rond 1905 een soort tochtportaal voor de ingang gebouwd. Deze is allang verdwenen, maar de (lelijke) luifel boven de deur herinnert er nog wel aan.
In diezelfde tijd werd de linkervleugel verlengd. Op een gegeven moment werd die vleugel verziekt door een lelijke uitbouw, maar gelukkig is deze al jaren geleden weer verwijderd en werd de vleugelgevel weer in oude staat hersteld. Als enige van de 3e klasse stations heeft Winschoten nog de originele halfronde gevelbekroning. Het uurwerk dat daarin zat is allang verdwenen.
Boven en onder: Doordat het stationsgebouw van Harlingen (boven) geheel is witgepleisterd en dat van Winschoten (onder) maar gedeeltelijk lijken het totaal verschillende gebouwen.
 
 
Onder: Zicht op het perron van station Harlingen. Let ook op de zware vervuiling van de spoorbaan, een typisch gevolg van het rijden met (verouderd) dieselmaterieel.
Onder: De perrongevel van het stationsgebouw in Winschoten met daarop bedenkelijke graffiti...
 
 
Onder: Het emplacement van Winschoten is wel eens imposanter geweest...
Onder: de voorgevel van station Winschoten heeft nog de originele uurwerkomlijsting, De klok zit er echter allang nier meer in...

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 10-09-2007