Home ] Terug naar periode 1900-1920 ]Vorige station ] Volgende station ]

   

 

BODEGRAVEN

   
Afkorting: Bdg
Maatschappij: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (Staatsspoor)
Architect: onbekend (misschien G.W. van Heukelom ?)
Bouwjaar: 1914
Baanvak: Leiden-Woerden
   
   
Een felle brand maakte in de nacht van 4 op 5 september 1911 een einde aan het stationsgebouw in Bodegraven.
Het dorp had tot dan toe niet veel geluk met haar station. 33 jaar nadat de eerste trein er stopte was het al aan haar derde stationsgebouw toe… Het afgebrande stationsgebouw had er slechts 17 jaar gestaan. Het verving op haar beurt het eerste stationsgebouw, dat het zelfs nóg korter had uitgehouden. Dit station moest in 1893, slechts 15 jaar na de ingebruikname, worden afgebroken. Door verzakkingen begonnen muren te scheuren en ontstond accuut instortingsgevaar.
Het stationsgebouw werd herbouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van de restanten van het oude gebouw. Desalniettemin werd een groot deel van het stationsgebouw gewijzigd. Aan de linkerkant van het gebouw kwam een hoge toren. Deze toren is het trappenhuis naar de stationswoning op de eerste verdieping. Aan de voet van de toren kwam een portiek met de voordeur.
Het is vooralsnog onbekend wie het huidige stationsgebouw heeft ontworpen. Ik denk dat het een ontwerp van G.W. van Heukelom kan zijn. Het stationsgebouw heeft namelijk sterke overeenkomsten met het stationsgebouw in Weert, dat ongeveer gelijktijdig werd gebouwd. En dan bedoel ik niet zozeer dat ze allebei een hoge toren met spits hebben, maar eerder de gebruikte materialen, de vensters en dergelijke. Ook diverse details zoals de dakranden en de betonnen randen boven en onder de ramen zijn hetzelfde.
G.W. van Heukelom was in die tijd belast met de ontwerpen van de stationsgebouwen langs de lijn Eindhoven-Weert, maar het kan zijn dat hij dit stationsgebouw er "tussen de bedrijven door" bij deed. Dat zou dan meteen verklaren waarom het gebouw -voor zijn doen- vrij sober is. Maar nogmaals: het is absoluut niet zeker of het inderdaad zo gelopen is…
Aan het begin van de jaren zeventig werd het station verbouwd. Daarbij werd één van de drie dubbele deuren vervangen door een raam, en werd de toegang dichtgemetseld. Dit dichtmetselen is -zeker voor jaren zeventig begrippen- zorgvuldig gedaan. In die tijd kon je dit namelijk nogal eens aan de naden en aan de verschillende soorten materialen zien. Zelfs de betonnen rand heeft slechts een klein kleurverschil.
Aan de voorkant kwam een soort bordes met trap. Je zou zeggen dat dit werd aangelegd om de twee afzonderlijke trappen vervangen door één centrale trap, maar in werkelijkheid werd het stationsplein heringericht Ook het interieur werd in de jaren zeventig verbouwd. Zo werden er verlaagde systeemplafonds ongebouwd en werden de loketten gemoderniseerd.
In 1996 werd de goederenloods gesloopt. Deze loods, die in de jaren dertig was gebouwd, werd de laatste jaren van haar bestaan gebruikt als fietsenstalling. Op de plaats waar de loods stond kwam het nieuwe politiebureau.
De loketten werden in 2004 gesloten, en daarmee verloor het stationsgebouw haar functie. De wachtkamer, waar nog fraaie lambriseringen en een schouw te vinden was, was al eerder afgesloten. Aanhoudend vandalisme zorgde ervoor dat de wachtkamer eind 2003 al op slot ging.
Na twee jaar van leegstand kreeg het stationsgebouw een nieuwe bestemming als kookschool, waarin cursussen en workshops in koken worden gegeven. Na een grondige verbouwing werd begin 2007 "Het Kookstation" geopend.
Boven: het stationsgebouw in 2001, dus nog mét loketten en wachtkamer.
 
Onder: De wachtkamer met houten banken en een fraaie schouw. De kachel was toen allang geleden verdwenen. Inmiddels is wachtkamer onderdeel van "Het Kookstation". De banken zijn inmiddels verdwenen, maar de lambrisering en de schouw zijn bewaard gebleven.
 
Onder: Tussen de twee kaartjesautomaten staat nog een originele kilometeraanduiding op de perrongevel geschilderd. De afstand (9,245 kilometer) is gemeten vanaf Woerden.
   
 
Onder: Het afgebrande stationsgebouw in 1911.
Onder: Het eerste stationsgebouw van Bodegraven, vlak voor de afbraak. De perrongevel moest met steunbalken ondersteund worden.

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 13-03-2008