Home ] Terug naar periode 1965-1985 ]Vorige station ] Volgende station ]
  

 

ANNA PAULOWNA

  
Afkorting:Ana
Maatschappij:Nederlandse Spoorwegen (NS)
Type:Standaardtype Douma ("plint")
Architect:C. Douma
Bouwjaar: 1971
Baanvak: Alkmaar - Den Helder
  
  
Nadat in 1970 in het Drentse Beilen een nieuw en vereenvoudigd type standaardstationsgebouw in gebruik was genomen leek het gedaan met het bouwen van stationsgebouwen van het type "Plint". Toch zouden er nog drie exemplaren van dat oudere type worden gebouwd. De eerste van die latere "Plinten" werd in het najaar van 1971 in Anna Paulowna geopend, enkele maanden later gevolgd door het -inmiddels gesloopte- stationsgebouw van Nijverdal. De laatste werd in 1976 in Deurne gerealiseerd. In Anna Paulowna verving het een Waterstaatstation dat bijna letterlijk op instorten stond.
Anna Paulowna is een dorp, polder én voormalige gemeente in de kop van Noord-Holland, ten zuidoosten van Den Helder. Het is vernoemd naar koningin Anna Paulowna van Rusland, echtgenote van koning Willem II. Het is een betrekkelijk jong gebied, de Anna Paulownapolder viel in 1845 droog. Kort na de inpoldering ontstonden de eerste woonbuurten, zoals de Gelderse Buurt, Kleine Sluis en Van Ewijcksluis. Het nieuwe polderland kreeg al van meet af aan een agrarische bestemming, maar vanwege het zilte grondwater zou het nog enige jaren duren tot er landbouw mogelijk was. Toch kreeg het dunbevolkte gebied al in 1865 een eigen station, die bij de opening de naam Anna Paulownapolder kreeg. De reden voor dit station was de aanleg van de spoorlijn Alkmaar-Den Helder, die letterlijk dwars door de polder werd geprojecteerd. Omdat de spoorlijn een door de Nederlandse Staat aangelegde verbinding (Staatslijn K) is kreeg Anna Paulowna een standaardstationsgebouw, en wel één van het type 5e klasse. Die spoorlijn bleek een boost te zijn voor de omgeving. Al vrijwel direct na de ingebruikname van het station ontstond in de directe omgeving ervan een nieuwe nederzetting, die -niet geheel verassend- Spoorbuurt werd genoemd. Enkele jaren eerder werden de eerste huizen van Breezand bewoond, de plaats zou later nog enige tijd enige tijd over een eigen spoorhalte beschikken. Het stationsgebouw van de Anna Paulownapolder bleek ondertussen te krap te zijn en werd al in 1872 fors uitgebreid met een grote vleugel aan de linker aan de linkerzijde. In datzelfde jaar werd de naam van het station gewijzigd in Anna Paulowna, dezelfde naam die de polder enkele jaren eerder als zelfstandige gemeente had gekregen.
Ondertussen was de landbouw in de polder goed op gang gekomen. Met name de tuinbouw en de bloembollenteelt werden -en zijn trouwens nog altijd- belangrijke middelen van bestaan. Maar het waren niet alleen tuinbouwarbeiders die naar de Anna Paulownapolder trokken. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw raakte de streek ook geliefd bij marinepersoneel uit Den Helder.
Het stationsgebouw heeft -naar verluid- een opmerkelijk bestaan gehad. Zo werd het gedeeltelijk als postkantoor gebruikt, ook scheen het een tijdje een schoolgebouw te zijn geweest. Blijkbaar was die uitbreiding van 1872 wat aan de royale kant. Wat wel zeker is, is dat het bouwtechnisch een verre van vlekkeloos bestaan heeft gekend. Zo moest op een gegeven moment zelfs de bovenverdieping worden gesloopt, waarschijnlijk gebeurde dit halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw. Het dak werd vervolgens zodanig geconstrueerd dat het een geheel met de aangebouwde vleugel vormde, al kreeg het gebouw nu wel wat vreemde verhoudingen. In de nadagen van haar bestaan zag het gebouw er zwaar verwaarloosd uit. En dat terwijl Anna Paulowna zich in rap tempo tot forenzenplaats ontwikkelde…
In het najaar van 1971 werd het nieuwe stationsgebouw in gebruik genomen en werd het oude uit haar lijden verlost. Het nieuwe gebouw werd -zoals al aangegeven- een stationsgebouw van het type "Plint", een type dat eigenlijk als "te luxe" werd beschouwd. Opmerkelijk genoeg is het gebouw qua formaat, indeling én silhouet een kopie-in-spiegelbeeld van het stationsgebouw van Beilen, maar dan in een "Plint-uitvoering". Zelfs het bordesje aan de rechterkant, waarmee de dienstingang werd bereikt, keerde terug. Datzelfde gold ook voor de geglazuurde stenen. En uiteraard ontbraken de twee massief ogende liggers.
Als stationsgebouw heeft het amper een kwart eeuw dienstgedaan. Halverwege de jaren negentig werd het loket gesloten en kwam het gebouw leeg te staan. De wachtruimte bleef echter nog wel even in gebruik, maar al snel sloeg vandalisme toe. Inmiddels is het alweer enige jaren een horecagelegenheidje, dat wordt gerund door cliënten van 's Heeren Loo. Helaas moest het gebouw van rolluiten worden voorzien, wat het aangezicht niet bepaald verfraaide…
.
Boven en onder: Het huidige stationsgebouw van Anna Paulowna werd in de vroege herfst van 1971 in gebruik genomen is feitelijk een kopie in spiegelbeeld van het stationsgebouw van Beilen. De afwerking is een stuk verzorgder, maar desondanks oogt het nogal somber. Oorzaak hiervan is het feit dat voor de gemetselde delen uitsluitend donkerbruine, geglazuurde stenen zijn gebruikt, waar bij eerdere exemplaren ook lichte geglazuurde steen werd toegepast. Een duidelijk teken dat ook hier op materiaalkosten moest worden bespaard. Toch oogt het wel eleganter dan het Drentse stationsgebouw, vooral door het ontbreken van de twee grote liggers. Het gebouw staat weer op perronhoogte, zoals het hoort bij een "Plint". Hierdoor is de perronzijde een stuk lager dan de straatgevel, zoals op de foto hieronder goed te zien is. Het tweede perron is trouwens uitsluitend via een (met spoorbomen beveiligd) overpad aan het zuidelijke uiteinde van de beide perrons te bereiken. Station Anna Paulowna ligt aan het enkelsporige deel van de spoorlijn Alkmaar-Den Helder, het is om die reden dat elke trein van en naar Alkmaar hier stopt...
.
 
 
Onder: Tegenover het station, aan het andere uiteinde van de Stationaweg, staat de Spoorbuurtkerk, die officieel de RK kerk Onze Lieve Vrouw Praesentatie heet. De kerk werd rond 1870 gebouwd, in dezelfde tijd dat Spoorbuurt haar vorm kreeg. Het huidige dorp Anna Paulowna bestaat uit meerdere kernen (waaronder Kleine Sluis en Spoorbuurt), die in de afgelopen halve eeuw aan elkaar zijn vergroeid. De gemeente Anna Paulowna hield in 2012 op te bestaan en ging op in de huidige gemeente Hollands Kroon. Hiervan is Anna Paulowna nog wel de hoofdplaats...
.
Onder: Een detail van het huidige stationsgebouw; de dienstingang met daarvoor een soort bordesje. Die doet qua vorm denken aan een laadperron. Eigenlijk overbodig, want dit gebouw heeft nooit een bagageafdeling of goederenruimte gekend. Opmerkelijk, want aan de andere kant van het "gemetselde blok" is ook een bordes, die op een blinde muur doodloopt. De rolluiken zijn van later datum, ze werden aangebracht toen het gebouw allang geen stationsfunctie meer had. Datzelfde geld ook voor het wat groot uitgevallen getal 18 op de voorgevel. (hier overigens niet te zien) Dit is het huisnummer van het pand, niet meer en niet minder...
.
 
 
Onder: Het eerste stationsgebouw van Anna Paulowna was een standaard stationsgebouw van de Staatsspoorwegen van het type 5e klasse. Deze afbeelding toont het gebouw zoals ze het grootste deel van haar bestaan (zo'n 53 jaar) heeft uitgezien; het oorspronkelijke gebouw -mét bovenverdieping- en daar aangebouwd een lange vleugel, met over de volle breedte een luifel. Die aanbouw werd trouwens vrijwel gelijktijdig gebouwd met die van het toenmalige station van Schagen, waarbij deze vleugel -opmerkelijk genoeg- wat groter was. Achteraf bezien was het té groot...
.
 
 
OOnder (beide afbeelden): Het is hetzelfde stationsgebouw, maar dan in de nadagen van haar bestaan. Een vervallen bouwsel met nogal vreemde verhoudingen, waarvan de uitstraling volledig zoek is. Ergens rond 1925 verloor het gebouw haar bovenverdieping, het dak werd vervolgens zodanig geconstrueerd dat het aansloot bij de vleugel. Voor de stationschef werd een nieuwe woning gebouwd, die pal naast het stationsgebouw kwam te staan. In de loop van de tijd veranderde de indeling van het gebouw en schoof de ingang wat naar links op. De beide foto's zijn in 1966 gemaakt, het stationsgebouw zag er toen al flink verwaarloost uit. De dienstwoning is hier nog zichtbaar, maar werd enkele jaren later gesloopt. Op die plek zou het huidige stationsgebouw komen...
.
 
 

 

  Free counter and web stats versie: 8-09-2021