Home ] Terug naar de eerste pagina ] Volgende pagina ]

 

WINTERSWIJK

Het oorspronkelijke stationsgebouw was in feite een grotere versie van dat van Vorden. De zijvleugels zijn langer en hebben eindgebouwen die haaks ten opzicht van de zijvleugels staan. Het middendeel en de eindgebouwtjes hebben onder de dakranden fraai houtwerk. Het stationsgebouw heeft over de volle lengte een perronluifel.
Wie het stationsgebouw heeft ontworpen is niet bekend. Het zou door een Duitse architect getekend kunnen zijn, de -inmiddels gesloopte- stationsgebouwen in Rhade en het Ostbahnhof van Gladbeck werden in dezelfde periode als Winterswijk gebouwd en hadden opvallende gelijkenissen. Ik heb ook ergens de naam van N.J. Kamperdijk als mogelijke ontwerper gevonden, maar dit lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Het station werd in de periode 1907-1920 in fasen uitgebreid. In 1907 werd het emplacement vergroot. De lokaallijnen van de GOLS kregen een eigen volwaardig stationsgebouw én een eigen emplacement dat tegen dat van het NWS-station werd aangebouwd. In 1917 werd het stationsgebouw flink onder handen genomen. De linkervleugel met eindgebouw werden gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam een hoge vleugel dat tegen het middendeel werd aangebouwd. Het stationsgebouw werd hierdoor asymmetrisch. In dit nieuwe gedeelte kwamen kantoren voor de HSM en de Douane. Het gebouw verspringt zowel aan de voor- als aan de achtergevel iets, waardoor het eigenlijke stationsgebouw een beetje wegvalt. Doordat het in dezelfde stijl als het stationsgebouw werd gebouwd is het uiteindelijk toch een geheel geworden.
Aan het begin van de jaren twintig had het station haar grootste omvang bereikt, en deed het qua grootte zeker niet onder voor de grotere stations in Nederland. Maar erg lang duurde dit allemaal niet. Al na een paar jaar begint langzaam maar zeker het verval….
Boven: Het oorspronkelijke stationsgebouw (ansichtkaart)
 
Onder: Het later aangebouwde gedeelte domineert het stationsgebouw behoorlijk. Het eigenlijke stationsgebouw (rechts van het verkeersbord) valt daardoor een beetje weg. (Sepiafoto, vanwege teveel tegenlicht…)
 
Onder: Overzicht van het emplacement, omstreeks 1920.

 
 

 

  Free counter and web stats versie: 12-08-2007