Home ] Terug naar de eerste pagina ] Vorige pagina ]
   
 
DEN HELDER

 

Het huidige station -2-

   
   
   

Direct achter het stationsgebouw ligt het perron. Of liever gezegd: perrons, want het station heeft er officieel twee. Het belangrijkste perron is die tussen de sporen 2 en 3 en is de enige die in de dagelijkse wordt gebruikt. Het ligt dan ook letterlijk in het verlengde van de ingang en de stationshal. Met een lengte van zo'n 280 meter is het voor een hedendaags intercitystation wat aan de korte kant. Wel is het voor een groot gedeelte overdekt. De ruim 130 meter lange overkapping is eenvoudig van vorm, het is zelfs zoeken naar schuine lijnen. Die zijn er wel degelijk, zij het subtiel. Zo heeft het een nauwelijks waarneembare V-vormig dak en hebben de dragers een trapeziumvorm. Helaas wordt het uitzicht al jaren verstoord door een soort container, die aan het uiteinde van de overkapping is neergezet. Het andere perron ligt langs spoor 1. Een "echt" perron is dit (bij mijn weten) nooit geweest, daarvoor is het veel te kort. Toch heeft het wel degelijk een functie gehad, vroeger werd het tijdens de zomermaanden gebruikt voor het vervoer van fietsen. Er was immers een tijd waarin lang niet iedereen een auto had en men massaal met de trein op vakantie ging. De fietsen die men dan meenam werden in speciale goederenwagons vervoerd. Het "fietsenperron" wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt, maar opvallend genoeg heeft het tot op de dag van vandaag een eigen CTA-display. Bij het perronnetje staat een opvallend, tweelaags bouwwerk. Door die opvallende hoogte - en ook door de grote vensters aan de perrongevel- wordt vaak gedacht dat dit een voormalige seinpost is. Dat is het echter nooit geweest, de seinen en wissels werden namelijk vanuit het stationsgebouw bediend. Welke functie het wel had is mij niet helemaal duidelijk, maar het scheen ooit in gebruik te zijn geweest bij de Dienst Weg en Werken (het huidige Railinfraservices). Tussen dit bouwwerk en het stationsgebouw ligt trouwens de hellingbaan naar de fietsenkelder.
Tegenover het dienstgebouw, aan de oostzijde van het emplacement, stond een markante goederenloods. Helaas werd deze in 1993 gesloopt, toen het reguliere goederenvervoer per spoor was opgeheven en het gebouw al een tijdje leegstond. Het gebouw met de gebogen daken, die in het verlengde van de vroegere loods stond is van veel later datum, maar hoort wel degelijk bij het stationscomplex. Het is een onderkomen van NedTrain.
In de afgelopen zestig jaar is het station, afgezien van de al genoemde goederenloods en het interieur van het stationsgebouw, eigenlijk nauwelijks veranderd. Zelfs het spooremplacement is in grote lijnen nog hetzelfde als in 1958. Dat emplacement telt niet minder dan tien kopsporen. Het doet tegenwoordig wat overdreven groot aan, goederenvervoer vindt hier al jaren niet meer plaats en voor het opstellen van treinstellen wordt slechts een deel van het emplacement gebruikt. Er ligt nog altijd enkelspoor tussen Den Helder en Schagen. Plannen voor spoorverdubbeling zijn er wel degelijk geweest, in de jaren negentig was zelfs sprake om het traject naar Alkmaar viersporig te maken! Wat inmiddels grotendeels is verdwenen is het "havenlijntje". Jarenlang vertrokken vanaf dit raccordement de afvaltreinen van de VAM. Ook werden er buizen en -uiteraard- militair materieel vervoerd. Het raccordement werd enige jaren geleden opgeruimd, alleen de boog richting het station ligt er nog.
Voor het huidige station heeft het trouwens een tijdje somber uitgezien. In 2012 waren er plannen om het station en het naastgelegen postkantoor te slopen en op die plek een nieuw stadhuis annex station te realiseren. Kennelijk was hier veel verzet tegen, want er kwam ook een ontwerp waarbij het bestaande stationsgebouw een integraal onderdeel van het complex zou kunnen vormen. De plannen gingen uiteindelijk niet door, mede doordat er ook binnen de gemeenteraad grote verdeeldheid was ontstaan. Inmiddels is men gestart met de renovatie van het bestaande raadhuis, maar de roep om een nieuw exemplaar op een andere locatie is nog niet verdwenen. Het station blijft voorlopig in haar huidige vorm bestaan, een eventueel nieuw stadhuis zou nu op het terrein van de voormalige marinewerf Willemsoord moeten komen…

Boven en onder: De perrons van station Den Helder, hierboven gezien in de richting van het stationsgebouw en daaronder in tegenovergestelde richting. Het belangrijkste perron is die tussen de sporen 2 en 3 en is voor een groot gedeelte overdekt. Het perronnetje langs spoor 1 heeft geen enkele vorm van beschutting, er staat niet eens een bankje. Het wordt dan ook niet voor de reizigersdienst gebruikt, al heeft het nog wel en eigen Centrale Trein Aanwijzer (CTA). Beide foto's werden in de zomer van 2006 gemaakt. Dat is -bijvoorbeeld- te zien aan de oude CTA-bakken. Ook het rode stootblok aan het einde van spoor 2 verraadt dat de foto al wat ouder is, er staat inmiddels een modern, felgeel Rawie-stootjuk. Op de foto hieronder is een bouwsteiger te zien; de perronoverkapping kreeg op dat moment een verfbeurtje. Dat kon het bij mijn laatste bezoek aan Den Helder (voorjaar 2018) trouwens ook wel weer gebruiken...
.
 
 
 
Onder: Het station heeft een relatief fors emplacement, met niet minder dan tien kopsporen. De sporen 2 en 3 worden voor de dagelijkse reizigersdienst gebruikt, de sporen 1, 4 en 5 met enige regelmaat als "parkeersporen". De sporen bij het vroegere laad/losperron (waarvan nog net een deel is te zien) worden -voor zover ik weet- niet of nauwelijks meer gebruikt. Het goederenvervoer is hier al lang verleden tijd…
.
Onder: De markante goederenloods. Ook hier paste architect Van der Grinten de nodige schuine lijnen toe. Die waren vooral bij het kantoorgedeelte aan de linkerkant, al is dat op deze foto niet goed te zien. De foto dateert uit de tweede helft van de jaren zestig, de loods werd toen vooral door Van Gend & Loos gebruikt. De loods is helaas in 1993 gesloopt, wellicht werden de stenen hergebruikt voor de gemetselde muur die er nu staat (zie de vierde foto op de vorige pagina). Wat daar in ieder geval is terug te vinden is hetzelfde type siermetselwerk, zoals ook in de straatgevel van de loods was toegepast...
.
 
 
Onder: Een ontwerptekening voor een nieuw stadhuis, met daaraan gekoppeld het station. Het idee voor een stadhuis nabij het station is bepaald niet nieuw, in het wederopbouwplan van architect W. Bruin was er al sprake van. Toen zou het nieuwe stadskantoor tegenover het station worden gebouwd, ongeveer op de plaats waar nu de Mc Donald's. Dat plan ging toen niet door en uiteindelijk kwam het stadhuis in het zuiden van de stad terecht. Maar rond 2012 kwam het idee voor een gemeentehuis bij het station weer op tafel. Aanvankelijk wilde men zelfs het stationsgebouw ervoor slopen, later kwam er een ontwerp waarbij het bestaande station een integraal onderdeel van het gebouw zou gaan vormen (afbeelding). Het plan is inmiddels afgeblazen, waarmee het station (voorlopig) is gered...
.
 

 

 

  Free counter and web stats versie: 7-01-2019