Home ] Terug naar de eerste pagina ]
  

 

SCHAGEN

   
Decoratie:K. Boulloud-Feddema (glasmozaïek, inmiddels verdwenen)
  
  
De komst van het spoor leidde gedurende lange tijd niet echt tot een forse groei van Schagen, al waren er in de loop van de tijd wel wat kleine uitbreidingen geweest, vooral in de directe omgeving van het station. Rond 1950 telde de gemeente nog geen vijfduizend inwoners. Maar vanaf de tweede helft van de jaren zestig begon Schagen sterk te groeien. Door de explosieve naoorlogse bevolkingsgroei én de sterk toegenomen welvaart zochten steeds meer mensen een woning buiten de overbevolkte steden. Schagen was vooral in trek bij mensen uit Alkmaar. Maar ook Amsterdammers wisten Schagen te vinden, mede dankzij goede wegverbindingen. Ook de bereikbaarheid via het spoor werd verbeterd. Al in 1957 was het spoor tussen Alkmaar en Den Helder geëlektrificeerd en dankzij de komst van een nieuw type treinstel dat snel kon optrekken (Mat '64) kon in een wat hogere frequentie worden gereden. Dat nieuwe treinsteltype was trouwens ook één van de redenen om Schagen van een vernieuwd station te voorzien.
Halverwege de jaren zestig had het Schagense station nog haar oude, inmiddels flink verbouwde Waterstaatgebouw, dat al jaren in een zwaar verwaarloosde staat verkeerde. Ook leed het aan nooit volledig herstelde oorlogsschade. Het was dus niet zo verwonderlijk dat de NS zo snel mogelijk tot vervanging wilde overgaan, maar opvallend genoeg dacht het toenmalige gemeentebestuur hier anders over; met de verwachtte sterke groei van het aantal inwoners diende er wel een stationsgebouw van formaat te staan. Kennelijk ging men er van uit dat er een klein standaardgebouwtje voor in de plaats kwam…
Er kwam inderdaad een standaardgebouw, maar klein werd het bepaald niet. Feitelijk kreeg Schagen het grootste naoorlogse standaard stationsgebouw toebedeeld. Met een gevellengte van circa 40 meter is het even groot als het stationsgebouw van Etten-Leur, dat echter wel iets lager is. Een ander verschil is dat het stationsgebouw van Schagen een spiegelbeeld van het Brabantse gebouw is. Beide gebouwen zijn dus even groot, maat om de één of andere reden doet het Schagense gebouw wat forser aan. Wat hetzelfde bleef is de wat naar voren geplaatste donkere wand, waar achter de deur naar de bagage afdeling was. Dit was het laatste gebouw waarbij dit donkere deel een muur met reliëf metselselwerk. Ook was dit de laatste die aan de voorzijde een laadperron kreeg. Een jaar eerder was in Heerhugowaard een wat gewijzigde versie van dit type gebouw gereedgekomen, waarbij de donkere wand in een soort blokvorm veranderde. Zoals al even aangetipt heeft dit gebouw een wat hogere plint, dit vanwege de grotere hoogte van de perrons.
Het station heeft in de loop van de tijd wat wijzigingen ondergaan. Al ver voordat het huidige stationsgebouw werd gebouwd werd het emplacement vereenvoudigd, waarbij het smalle middenperron werd vervangen door een veel breder en praktischer eilandperron. In 1996 werd het spoor tussen Schagen en Heerhugowaard verdubbeld, waardoor treinen niet meer in Schagen op elkaar hoefden te wachten en hardnekkige vertragingen (die berucht waren op deze lijn) tot het verleden zouden horen. Ongeveer tegelijkertijd werd een perrontunnel aangelegd, vóór die tijd was het eilandperron via een met spoorbomen beveiligd overpad te bereiken. De grootste veranderingen onderging het station in 2009, toen er een nieuwe ingang naar de perrontunnel werd gebouwd. Daarbij werd de perrontunnel doorgetrokken en kwam er ook aan de oostzijde, waar inmiddels een nieuwe wijk was ontwikkeld, een toegang. Tevens kreeg het station liften. Het stationsgebouw is van binnen inmiddels al meerdere keren verbouwd. Rond de millenniumwisseling werd de loketruimte omgebouwd tot Wizzl. Later werd dit een Kiosk. Sinds kort is in deze ruimte een StationsHuiskamer gevestigd. Tot voor kort verwerkte het station gemiddeld bijna 5500 reizigers per dag, door de coronacrisis zullen dit er nu wat minder zijn...
.
Boven: Het stationsgebouw, zoals het er kort na de ingebruikname uitzag. Aan de buitenkant is het gebouw nauwelijks veranderd. Evenals in Etten-Leur is het uurwerk inmiddels vervangen, bij dit gebouw gebeurde dit trouwens al aan het einde van de jaren negentig. Toen verdwenen ook de letters "NEDERLANDSE SPOORWEGEN" van de dakrand.
.
Onder: Het oorspronkelijke interieur, met onder de loketten een glasmozaïek, waarschijnlijk gemaakt door K. Boullaud-Feddema. Helaas verdween het tijdens een verbouwing. Waneer precies is mij niet bekend, in ieder geval lang voordat de ruimte tot Wizzl werd verbouwd…
.
 
 
 
Onder (beide foto's): In 2009 kreeg het station nieuwe toegangen, waaronder één aan de achterzijde van het station (foto links). Beide toegangen werden gekoppeld aan een vernieuwde tunnel, die trouwens nog niet eens zo heel oud was. Tevens kwamen er liften. De nieuwe hoofdingang (foto rechts) doet het stationsgebouw helaas wel wat naar het tweede plan verschuiven…
.
.
Onder: Station Schagen heeft sinds jaar en dag twee perrons en drie perronsporen. Het eilandperron werd vermoedelijk in de jaren vijftig aangelegd, in ieder geval ruim voordat het eerste stationsgebouw tegen de vlakte ging. Op de achtergrond is het markante gebouw "de Landbouw" uit 1926 te zien. Dit voormalige hotel is tegenwoordig een appartementencomplex. Let ook op de bakstenen keerwand van het eerste perron.
.
 
 
Onder: Bij het huidige station is het tramverleden ver te zoeken, het is dan ook zorgvuldig uitgewist. Waar vroeger het tramperron was is nu de P&R strook. Op de plek van de remise staat al sinds jaar en dag een onderstation voor de bovenleiding. Een tweede elektriciteitshuisje (hier niet zichtbaar) markeert ruwweg de plek van het oorspronkelijke tramstation...
.
Onder: Aan de achterzijde van het station, nabij de oostelijke toegang, staat dit kunstwerk van F. Hage. Het is getiteld: "De poort en het schip". Het bestaat uit beton en staal en is bekleed met talloze keramische tegels. Op de (verzonken) sokkel staat de volgende tekst: "Thuiskomen is verder dromen" en "Ontmoeten is verder komen".
.
 
 
 

 

  Free counter and web stats versie: 19-05-2021