Home ]Terug naar de eerste pagina ]
   

 

SANTPOORT NOORD

   
   
   

De perrons zijn opvallend lang, vooral het perron langs spoor 3 is met een lengte van ongeveer 400 meter aan de forse kant. Nóg opvallender is het feit dat dit perron letterlijk maar voor de helft kan worden gebruikt. Ooit bestond dit perron uit twee perronfasen. Het is een wat vreemde herinnering aan de tijd dat Santpoort Noord een overstapstation was.
Zoals op de vorige pagina al aangeven werden op dit station treinen gecombineerd en gesplitst. Dit gebeurde met de trein vanuit Haarlem. Vanaf Santpoort Noord ging dan vervolgens een deel naar IJmuiden en een deel richting Uitgeest. Dat combineren en splitsen gebeurde trouwens maar vrij kort, al aan het einde van de jaren zestig werd aan deze wat omslachtige ritten een einde gemaakt. Het was het begin van het einde van de IJmuiderlijn. De nogal ongunstige ligging ten opzichte van de nieuwbouwwerken en de sterke toename van het autoverkeer deden deze spoorlijn, die toen al als één van de meest verliesgevende lijnen bekend stond, uiteindelijk de das om. Toch duurde het nog tot 1983 totdat de reizigersdienst definitief werd gestaakt. Kort hierna werd het emplacement van station Santpoort Noord gewijzigd. Het dubbelspoor op de IJmuiderlijn werd gehalveerd, waarbij ook een deel van spoor 3 werd verwijderd. Dit typische beeld, waarbij het perron voor bijna de helft geen spoor heeft, werd kenmerkend voor Santpoort Noord en bestaat anno 2017 nog altijd. Ook het eerste perron doet tegenwoordig nogal "oversized" aan. Het stationsgebouw behield tot 1998 haar loketten. De fietsenstalling bleef tot 2001 in gebruik en ook werden tot datzelfde jaar de seinen en wissels vanuit het stationsgebouw bediend. Een jaar eerder werd al definitief een einde gemaakt aan eventueel railvervoer op de IJmuiderlijn, de wissel die de lijn bij Santpoort Noord op het hoofdspoor aansloot op het hoofdspoor werd toen verwijderd. Het stationsgebouw werd in 2004 een muziekschool. Toen deze in 2010 verhuisde naar een grotere locatie werd het gebouw tijdelijk het Dorpshuis. Sinds enkele jaren zit er een bierbrouwerij in. Ook is het mogelijk om vergader- en/of werkplekken te huren. Het vroegere stationsgebouw, dat tot enkele jaren geleden een nogal verwaarloosde indruk maakte, werd in 2015 opgeknapt.

Boven: De perrons van Santpoort Noord zijn opvallend lang, eigenlijk veel te lang voor het huidige gebruik van het station. Het perron langs spoor 3 kan zelfs maar voor de helft worden gebruikt. Maar ook een groot deel van het eerste perron ligt er al jaren nutteloos bij. Toch verdienen de perrons het om in deze vorm te blijven bestaan, het is namelijk een mooie herinnering aan de tijd dat Santpoort Noord nog een station van enig belang was...
 
 
 
Onder (beide foto's): Het perrongebouwtje op het tweede perron had in grote lijnen dezelfde vorm als het stationsgebouw. Van een echt "gebouw" was trouwens amper sprake, het was een overdekte trap naar de perrontunnel en een wachtruimte. Aan de andere kant van de trap was een overdekte bank. Helaas werd met name de wachtruimte nogal eens doelwit van vandalisme. In 2007 werd het perrongebouw grotendeels gesloopt, op de overdekte trap na. Ook staat nog een deel van een muur van de overdekte bank -met de originele betegeling- overeind. De foto linksonder toont het oorspronkelijke bouwwerk, daarnaast het huidige restant. De verhoudingen zijn op z'n zachtst gezegd merkwaardig...
.
 
 
Onder: Ooit telde het perron langs spoor 3 twee (korte) perronfasen, er was dus een "A-" en een "B"-gedeelte. In de jaren tachtig werd het oorspronkelijke dubbelspoor van de IJmuiderlijn gehalveerd en werd het emplacement van station Santpoort Noord vereenvoudigd. Hierbij verviel ook het noordelijke deel van spoor 3, hetgeen resulteerde in deze wat merkwaardige aanblik. Opmerkelijk genoeg heeft het station het grootste deel van haar bestaan dit emplacement...
.
Onder: Na het beëindigen van de reizigersdienst de IJmuiderlijn bleef deze nog tot 1994 in gebruik voor het goederenvervoer. Tussen 1996 en 1999 keerde de passagierstrein weer terug, toen Lovers Rail de inmiddels in onbruik geraakte spoorlijn opnieuw in gebruik nam. Nadat ook aan dit kortstondige avontuur een einde was gekomen (de lijn bleek opnieuw zwaar verliesgevend), werd de IJmuiderlijn van het hoofdspoor afgesloten, in maart 2000 werd de aansluiting bij Santpoort Noord verwijderd. Het restant van deze spoorlijn bleef vervolgens nog jarenlang liggen, maar werd een kleine twee jaar geleden alsnog opgeruimd. Op de plaats van het vroegere spoor ligt nu een busbaan...
.
 
 
Onder: Direct ten noorden van het perrontunneltje is een tweede onderdoorgang. Deze ligt deels onder het stationsgebouw en vormt dan ook een onderdeel van het stationscomplex. Het is een fiets- en voetgangerstunnel en dient uitsluitend om de andere kant van het spoor te kunnen komen. De perrons zijn van hieruit niet te bereiken. De foto linksonder toont de afrit naar het tunneltje. In het hier zichtbare deel van het stationsgebouw was vroeger de fietsenstalling, welke tot 2001 in gebruik was. Ook is hier de technische ruimte. De foto daarnaast toont de onderdoorgang. Die is opvallend krap, zeker voor een fietstunnel. Helaas is ze wel een stuk donkerder dan de perrontunnel. Mede hierdoor is de onderdoorgang niet bepaald een aangename plek, de bonte kleurstelling van de wanden verandert hier maar heel weinig aan...
.
 

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 20-12-2017