Home ] Terug naar de eerste pagina ]

   
 
BILTHOVEN

 

Van lokaal spoorwegknooppunt naar forenzenstation

   
   
   
Als knooppunt voor lokale spoorwegen heeft Bilthoven maar kort bestaan. In 1914 krijgt het naburige Den Dolder een volwaardig station, waardoor de overstapfunctie voor de spoorlijn naar Baarn bij dit station kwam te liggen. Als in 1941 de spoorverbinding naar Zeist wordt opgeheven, is het gedaan met de overstapfunctie van Bilthoven.
Als forenzenstation neemt het echter een steeds belangrijker plaats in. De dorpen De Bilt en Bilthoven groeien aan elkaar en de Soestdijkerweg, die bij het station de spoorbaan kruist, is een drukke weg geworden. Om het station beter bereikbaar te maken wordt een voetgangerstunnel aangelegd, waardoor reizigers aan weerszijden van het spoor het perron veilig kunnen bereiken.
Aan het begin van de jaren zestig wordt het station rigoureus onder handen genomen. Het bagagelokaal in het kleine gebouwtje verdwijnt en er komt een wachtruimte voor in de plaats. Ook het grotere gebouw werd flink onder handen genomen. De twee wachtkamers verdwijnen en daarvoor in de plaats kwam op haar beurt weer een bagage-afdeling.
Ook het uiterlijk van het station veranderde. Zo werden op dichte muren nieuwe vensters en deuren aangebracht, terwijl er ook vensters werden dichtgemaakt. De buitenmuren verdwenen onder een dikke pleisterlaag, waardoor de donkere muren nu een wat grauwgrijze aanblik kregen. In 1997 werd het station wederom verbouwd, waarbij het plaatskaartenkantoor en het bagagelokaal werden vervangen door een Wizzl.
De komende jaren gaat het stationsgebied flink op de schop. Al decennialang is de spoorwegovergang in de Soestdijkerweg een gevaarlijk knelpunt, waarbij al diverse (dodelijke) ongevallen hebben plaatsgevonden. Het heeft dan ook de twijfelachtige eer de gevaarlijkste spoorwegovergang van Nederland te zijn.
De huidige overweg zal worden vervangen door een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer zal worden omgeleidt en krijgt een eigen, zogenoemde "bypass-tunnel". Hierdoor moet er een soort langgerekt en verdiept liggend stationsplein ontstaan. Uiteraard krijgt de tunnel ook liften en er worden ruime fietsenstallingen geplaatst. Waneer de werkzaamheden gaan beginnen is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk gaat in de loop van 2009 de schop in de grond.
Boven: Bilthoven is sinds jaar en dag een P&R-station. Dat deze formule hier een groot succes is blijkt wel uit deze foto. Ook op zaterdagen zijn de parkeerplaatsen goed bezet.
 
Onder: De huidige wachtruimte was vroeger de bagage afdeling.
 
Onder: Vanaf hetzelfde standpunt als de ansichtkaart op de vorige pagina, maar dan zo'n 45 jaar later. Er is in de tussentijd best wel wat verandert. Rechts is nog net een deel van het seinhuis te zien waar vanuit, behalve de seinen en wissels, ook de overweg werd bediend. Het seinhuis verdween in de jaren zeventig. Op het perron is een kleine kiosk te zien, ook deze is al jaren geleden reeds verwijderd.
Onder: Het reizigerstunneltje, waarvan de trap nog net te zien is, werd in de jaren vijftig aangelegd. De Wizzl kwam in 1997. De ingangen zijn aan de perronzijden te vinden. De ingang aan deze kopgevel werd daarbij dichtgemaakt.
 
 
Onder: Van het vroegere spoor naar Zeist is maar heel weinig overgebleven, maar tracé van de lijn is -met name in Bilthoven- nog makkelijk terug te vinden. Het vroegere spoor naar Zeist lag direct rechts naast de geluidswand. Vrijwel direct na station Bilthoven maakte de spoorlijn een vrij krappe bocht naar rechts. De bocht in deze Prins Bernhardlaan doet wellicht vermoeden dat het spoor hier parallel aan liep. Dit was echter niet het geval. De spoorlijn lag in werkelijkheid een meter of vijftig verderop, achter het witte huis. Zó scherp was de bocht in het spoortracé nu ook weer niet.
Onder: Bijna 112 jaar stond deze chefswoning bij de overweg in de Soestdijkseweg Noord, pal naast het station. Helaas stond het in de weg bij de herinrichting van het stationsgebied en was het gedoemd te verdwijnen. Pogingen om deze bijzondere woning te behouden, door het te verplaatsen, mochten niet meer baten. In de laatste week van mei 2012 begon de sloop van de karakteristieke woning, zo stond het er op 2 juni nog bij. Naar verluid zouden er nog wel wat "karakteristieke kenmerken" van het gebouw bewaard zijn gebleven, voor de rest is het inmiddels verleden tijd... Eeuwig zonde..!
 

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 3-09-2012