Home ] Terug naar periode 1840-1860 ]Vorige station ] Volgende station ]
   

 

EIJSDEN

Afkorting: Edn
Maatschappij: Compagnie du Chemin de fer de Liège à Maestricht et ses extensions (LM)
Architect: onbekend
Bouwjaar: 1861
Gesloopt: 1965 (gedeeltelijk)
Baanvak: Maastricht-Eijsden-Luik (B)
   
   
Hoewel Eijsden niet het oudste grensstation van Nederland is (dat is Roosendaal) is het wel het oudste overgebleven grensstationsgebouw van Nederland. Al is er van het oorspronkelijke gebouw nog maar weinig overgebleven. Het werd in 1861 gelijktijdig met het nabijgelegen Gronsveld gebouwd door een Belgische maatschappij. Aan het begin van de twintigste eeuw wordt het uitgebreid met een voorbouw en wordt het rechter eindgebouw vervangen door een aanbouw. In de jaren vijftig vervallen de douanefaciliteiten en verliest het gebouw zijn status als belangrijk grensstation. In 1965 wordt het dan ook voor het grootste deel gesloopt op het middendeel mèt voorbouw na. In de jaren zeventig wordt ook dit middendeel nog eens gehalveerd. Daardoor is helaas een triest restant met wel heel vreemde verhoudingen blijven staan. In 1985 wordt het baanvak Maastricht-Eijsden door de NMBS (de Belgische spoorwegen) geëlektrificeerd. Op de rijdraad staat dan ook 3000 volt (in Nederland is dit "slechts" 1500v) Sindsdien wordt het baanvak uitsluitend met Belgisch materieel bereden en werd Eijsden in feite een Belgisch station in Nederland. Het stationsgebouw is al jaren niet meer als zodanig in gebruik. Het biedt tegenwoordig onderdak aan het Rode Kruis. Met ingang van de nieuwe dienstregeling 2007 werd het station geschrapt. Er kwam een nieuwe intercityverbinding tussen Maastricht en Brussel, die de oude stoptrein tussen de Limburgse hoofdstad en Luik verving. Omdat het station op het Belgische spoornet was aangesloten, was het dan ook niet mogelijk om een Nederlandse treindienst op te zetten. In 2011 werd echter besloten de intercityverbinding weer te schrappen en de oude stoptreinverbinding weer in ere te herstellen. Op 11december 2011, precies vijf jaar en één dag nadat het station werd opgeheven, werd het zuidelijkst gelegen station van Nederland weer heropend. Het kan verkeren…
Boven: Station Eijsden, het meest zuidelijk gelegen station van Nederland. Het oorsporonkelijke stationsgebouw is aan het puntdak te herkennen.
 
 
Onder: Het emplacement, gezien in de richting België. Van het vroegere grensemplacement is bijna niets meer over. Helemaal rechts is het spoor richting de Zinkwitfabriek (tegenwoordig Umicore) te zien. Ook dit fabriekscomplex had ooit een vrij omvangrijk spooremplacement, dat inmiddels nagenoeg helemaal is verdwenen...
Onder: Ooit kende het station twee perrons maar dit is al lang geleden teruggebracht naar één. Het vroegere eerste perron ligt er trouwens nog, zoals aan de linkerkant is te zien. Het eilandperron is niet alleen vrij smal, met een lengte van amper 100 meter is het één van de kortste perrons van ons land.

 

 

 

  Free counter and web stats versie: 30-10-2006 (bijgewerkt: 28-03-2013)